Kara Haydar ve Katırcıoğlu, 16. Yüzyıl Sonrası

Arapça “şaki” kelimesinden türemiş bir isim olan eşkıya; yol kesen, hırsızlık yapan, azgın, haydut, habis, fesatçı, haylaz olarak tanımlanabilir. Bu araştırmadaki eşkiyalar Isparta, Antalya arasındadır. Ulubor, ve Kemer en önemli yerlerdir. Bazı dönemlerde hak arama amacıyla olan bu hareketler zamanla Anadolu halkını tam bir soygun katliam şekline dönüşmüştür. Halkın can mal ırz güvenliği ortadan kalkmış […]

Devamı


Doğu Karadeniz Eşkiyaları, Trabzon ve Çevresi

“Eşkıya” Arapça “şaki” kelimesinin çoğulu olarak dilimizde yer almakta olup; bahtsız, kendi halinde olmayan (fenâ hareketli), haylaz, habis, haydut ve yol kesen anlamlarını içerisinde barındırmaktadır. Bu anlamları bütün lügat ve ansiklopedilerde benzerdir. Eşkıyalığın bu genel anlamı dışında yapılan eylemin şekliyle ilgili olarak özel adlandırmalara da tabi tutulmaktadır. Yol kesmekle tanınan eşkıyalar; “kutât-i tarîk”, “haydut” veya […]

Devamı


Zeytun Bölgesi 1780-1850 Arası

Zeytun, Maraş Elbistan- Göksun kervan yollarının üzerinde bulunmaktadır. toros dağları silsilesi içinde, maraş’ın kuzeyinde yer alan berit dağı’nın güney eteklerinde, kadim bir ermeni yerleşim yeridir. Selçuklular Döneminde Zeytun Şimdiye kadar Zeytun üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların daha çok Zeytun’un XIX. ve XX. Yüzyıl tarihleriyle ilgilidir. Özellikle 1895 ve 1915 Zeytun isyanları üzerinedir. Biz burada […]

Devamı


Ermeni Rum Çeteleri Marmara Bölgesi Faaliyetleri

Marmara bölgesindeki Ermeni Rum çetelerinin resmi belgelerde geçenlerden bir kısmı. Bölgeleri ve faaliyet alanları.. TODORİ ÇETESİ (rum çetesi) Mavri Mira ve Kordus gibi cemiyetlerin çalışmaları ile Marmara Bölgesi’nde birçok çete teşkilatı oluşturulmuştur. Bu çetelerden bazıları, Yunanlı erkânı harp kaymakamı veya miralayı olduğu tahmin  edilen ve Şile’de bakkal dükkânı işleten Todori tarafından idare edilmiştir. Todori’nin yönetiminde  […]

Devamı


Kocaeli, İzmit, Adapazarı ve Çevresi. 18. Yüzyıl Sonları

Bu konuda kocaeli ve çevresindeki eşkiyalık faaliyetlerinden bahsedeceğiz, Yaptıkları soygunlar ve altınları sakladıkları yerlerle ilgili çok fazla bilgi yok. sadece yaşadıkları yerler ve muhatapları ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Bazı eşkiya gurupları altınları eşkiya başında toplanırken bazıları paylaşıp her eşkiya kendi parasından sorumluydu. 18. asır sonlarına doğru da merkezi idarenin gittikçe gevşeyen otoritesi, savaşların iktisadi çöküntüyü […]

Devamı