Menderes Define İşareti

Menderes işareti  dönüm ve büküm demektir, define dönüm ve büküm noktalarında olduğunu söyler. bazen gamalı haç olarak karşımıza çıkar aslında haçtır ama  içinde gizli bir menderes saklar patika yol olsun dere olsun dağ olsun her döngüye mutlaka bakılmalıdır.
Menderes’ler eski Yunan’da en önemli sembol arasında yer aldı, birçok antik Yunan tapınaklarında menderes işareti bulunur, sonsuzluk ve birliği sembolize eder.

Yunan Dönemi boyunca özellikle vazo, takılarda menderesler yaygın olarak kullanılmışdır.Makedonyalı Philip II kalkanları birden fazla menderes sembolleri ile dekore edilmiştir. Kalkanın kendisi Yunanistan’ın Orta Makedonya Vergina müzesinde sergilenmekdedir.

Vergina Türbesi bulunan Phillip fildişi kalkan parçaları.16. Sun / Star (Vergina Güneşi) ve Menderes (Yunanca anahtar): Pan-Helenik iki sembolleri açıkça görebilirsiniz.. Kalkanın kendisi Yunanistan’ın Orta Makedonya Vergina müzesinde bulunur.

 

Kaynak

40 thoughts on “Menderes Define İşareti

  1. When you go towards for ED treatment that time you have to see Kamagra 100mg Tablets Reviews at most trusted arrowmeds online pharmacy store. A UCLA survey of college freshmen cited in the book “Bowling Alone” showed that Generation X’ers — who were freshman in 1990 — were much more concerned with achieving wealth than boomers who were freshman in 1970 (see chart). If you have any type of questions regarding where and ways to use viagra online, you could call us at our internet site.

  2. 1. Both pills are high quality erection pills with guaranteed good results. They are proven to be effective by millions of men for over 10 years. If you liked this article and you would like to obtain far more data relating to buy viagra kindly pay a visit to our site. It at last helps men with capable to become direct dysfunction to reach assembling, satisfactory to execute sexual communication. Of course we can describe very detailed and technical/medical about the working of these Tadalafil/Sildenafil pills, but actually they main 2 things you need to understand are very simple, however very important!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.