Kuyu-Sarnıç İşareti

Kuyu-Sarnıç İşareti; geçmiş medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Özellikle eşkıyalar tarafından kuyuların tepe noktalarından bir giriş yapılarak alelacele olarak hazine saklanmıştır. Bu nedenden dolayı çevrede rastlanılan kuyuların duvarlarını dikkatlice kontrol etmekte fayda vardır.

Güneydoğu Anadolu’da sarnıç olarak isimlendirilen kuyu benzeri bir yapıdır. Bu kuyunun ağzı dardır. İçe doğru genişler. Genellikle derinliği 35 metre arasında değişiyor. Bu kuyular Şanlıurfa ve çevresinde her köyde çokça görülür. Bu kuyular su amaçlı kullanılır. Bu su kuyularının benzerleri Urartular zamanında mezar olarak kullanılmaktaydı. Kuyuların ortasında 1 kapakla 2’nci bir sarnıç tespit edilmiştir. Kuyuların içinde iç duvarlarda pencere şeklinde kare oyuklar vardır.

Sarnıçlar su depolamak için yapılan yapılardır, bunlar eski Ermeni ve Yunan evlerinin bodrum katlarında olduğu gibi açık alanda da çokça bulunur. Sarnıçların en yaygın kullanıldığı dönemse Bizans dönemidir. Eski evlerde kilise ve kuyu gibi yapıların muhtelif bölgelerinde define saklanıyorsa sarnıçlarında yapı taşları arasına define saklanmaktadır. Özellikle bakım yapmak için girişi olan sarnıçlara ait defineler sarnıcın orta bölümünde bulunan kolonun alt tarafında olur. Sarnıçta su var ise muhtemelen define suyun içinde kalır. Bu kolonun üzerinde bulunan işaret çarpı işareti yapıyorsa güney tarafta kalan kolona bakılır. Ayrıca sarnıç olan yerde kilise ve eski mezarlık varsa oralara da bakın.

İçeri girdiğinizde duvarları inceleyin kesme taş kendini gösterir. Bu taşa vurun boşluk sesi veriyorsa bir miktar para bu taştan arkasında vardır.

Aynı bölge içinde 3 tane sarnıç varsa doğu taraftakine gidin yani doğudakine sarnıcın 9 metre çevresini iyice inceleyin. Bir küp para bura bulunmaktadır. Defineciler buna 3 sarnıç işareti de der.

Sarnıç olan yerde dere varsa hazine farklı yerde olur. Bu dere ileride ikiye ayrılmaktadır. Derenin ayrışma noktasında tam göbekte kalan yer çok önemlidir. Bura da kesme bir kaya vardır. Bu kaya çok büyüktür. Bu kayanın biraz altına bakarsanız kayanın 2 kattan oluştuğunu anlarsınız.  Bu kayanın için yüklü miktarda altın vardır.

Her sarnıçta kitabe bulunmaktadır. Kitabe sarnıcın yapım tarihini vermektedir. Bu kitabe orijinali ile değiştirilip üzerinde çeşitli eklemeler yapılmışsa bu hazinenin habercisidir. Orijinal kitabeyi yok sayarak sonradan eklenenleri dikkate alıp çözüm süreci başlatılmalıdır.  Bu sarnıçlar genelde gövde kısmı dikdörtgen ya da geniş hazneli sarnıçlardır.

Ormanlık alanda bulunan kuyunun girişi.

Kayada bulunan kuyu içi görülmüyor.

Kayadaki kuyunun girişi, yan tarafında ağzı kapalı gizli kuyu girişi var.

Kuyunun içinde bulunan küçük kuyuyu inceleyen 2 insan

 

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.