Deve İşareti

Deve işareti , oyma ya da kabartma deve işareti resimleri kesin define olarak yorumlanabilir. Bu işaret ileri doğru git anlamına da gelir. Genelde 40 ile 50 adım ilerisinde ikinci bir işaret daha vardır. Bu işaret dikkatle aranmalıdır.

Duran Deve İşareti: Gömüsü olduğu yerde bulunmaktadır. Ayakları içinde en kalın ve en büyük olan ayağın baktığı yön dikkate alınır. Deve yüklü ise konaklama yeri ara(pınar, çeşme, han, vb.) mağara içinde deve varsa definesi mağara içinde bulunmaktadır.

Oturan Deve İşareti: Gömüsü bataklık, kayaya ya da mağaraya gömülmüş buralarda aranmalıdır. Define saklandığı yer kesinlikle işarete yakın bir yerdedir. İkinci bir işareti bulunması gerekiyor. Bu işaret bir taş, çukur, yükselti veya ağaç olabilir.

Yürüyen Deve İşareti: Gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu iddia edilmektedir.

Deve resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada, kafası havada, hörgüçlü, hörgüçsüz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir. Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler. Devenin yürüyüş yönünde düz bir çizgi üzerinde araştırma yapılmalıdır. İkinci bir işaret aranmalı. Bu işaret devenin oturuyor hali olabileceği gibi haç (istavroz),mezar oyması, kayaya monte edilmiş oyuk, yemin işareti olan çarpı veya nal benzeri bir işaret olan omega işareti olabilir.

1- Bahsi geçen ikinci işaret arazi şartlarına göre 11, 21 veya 40 adımda bulunabilir.

Deveyi çeken bir çoban işareti varsa ve zincir halkaları sayılabilir zincirin halkaları kadar adım mesafede iyi bir araştırma gerektirir.

2- Çoban veya merkeple deve arasındaki zincir gergin değil U harfi biçimindeyse çevrede bir yer gömüsü vardır. Üzeri çakıl veya molozla kaplanmıştır.

3- Devenin hörgücü çok özentili yapılmışsa bu bir tümülüsü ifade ediyor. Burada küçük tümülüslerden bahsediyoruz. Hörgüç tekli ise tek tümülüs vardır. İki tane ise iki tümülüs vardır. Bunlardan biri sahtedir.

4- Devenin üzerinde yük varsa mutlaka defineye işarettir. Burada han, çeşme, pınar, yol ayırımı vb. şeyler aranmalıdır.

5- Mağara içindeki deve figürü mağaradaki definenin varlığına işarettir.

Definede her işaret aynı amaçla kullanılmadığını bilelim ve farklı anlamlar da kullanabildiğinin de bilincinde olalım.

Kayadan yapılmış yüklü deve heykeli

Kayada kabartma oturan yüklü deve işareti

Kayada kabartma ayakta ve yüklü deve işareti

Deve, kurt, kız ve deve işareti kayada kabartma

 

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.