Definede Göz İşareti

Definede Göz İşareti, bu işaret ülkemizde genellikle kabartma ve oyma olarak yapıldığı görülmektedir. Bunun anlamı ise gözün baktığı yönde farklı olan yerleri tespit edip araştırma devam edilmelidir. Bunu çözmek için yine mantığımızı kullanarak hareket edeceğiz. Göz işaretlerinin gömüyü gösterdiği düşünülmektedir.

Gözün altında ve üstünde bulunan kirpik sayısı metre ya da adım ölçüsü olarak düşünülmelidir. İşaretin farklılık gösteren istikamette bu ölçütler ve katları hesaplanarak gömü aranmalıdır. Büyük ihtimalle oyulmuş bir kayanın içine konulan hazine, 1 küp altındır.

Göz işareti geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan göz işaretlerinde para diğer bir değişle altın yoktur.Bunun için önemli olan geçmişte kullanılan göz simgesidir.

Bize lazım olanı Hıristiyanlıkta ve ondan önce kullanım göz simgesidir.

Bazı figürlere anlam yüklemek mitolojik bir kültürdür, İnsanların karanlık dönemlerinde arayışlarının neticesidir, tanrı ve tanrıçalarda aynıdır. Hak yolu kaybeden kavimler milletlerin inanma şeklidir. İnsanlar sahip oldukları inanca göre yaşar hayatlarını düzenler, alışverişlerini, yeme içmelerine kadar inançlarının verdiği hükümlere göre hareket ederler.

Göz sembolü bu sembollerden biridir. Hıristiyanlıkta, aydınlık ruh, sonsuzlaşma, Tanrının her şeyi bilme anlamıyla bu figürü yaşamlarının her formunda kullandılar. Nazarlık gibi…

Bizi ilgilendiren konu mezar taşlarına yapılanlardır, yani mezar kültünde kullanılan göz figürleri önemlidir. İkinci önemli konu kiliselerde, katakamp gibi çoklu mezarlarda kullanılanlar.

Sadece Ana kaya üzerinden gördüğümüzden çevre araştırması yapıyoruz. Mezar olabilecek tüm yöntemleri kullanıyoruz.

Nadir görülen işaretlerden biridir. Kirpikli ve ya kirpiksiz olarak üzere iki çeşidi vardır. Genelde kirpikli gözler güneş simgesi ile karıştırılabilmektedir. Fakat dikkatli bakılınca göz olduğunu anlaşılabilir.

Göz işaretinde gözün baktığı yer çok çok önemlidir. Genelde son nokta işaretidir. Baktığı yerde doğal olmayan bir farklılık muhakkak vardır. Genelde bir mağaraya bakıyor da olabilir. O zaman aranan şey mağaranın içindedir. Küçük bir tepeliğe bakıyorsa orası son noktadır. Bir kayaya bakıyorsa orada gizli bir oyuk vardır.

Kirpikli gözlerde ise çözüm daha farklıdır. Gözün çevresinde bulunan kirpik sayısı sayılır ve gözün baktığı yönde adım atılarak varılan noktada değerlendirme ve tespit yapılır. Bunun haricinde göz işareti sizi gözlüyorum, görüyorum anlamına da gelmektedir.

Bu durumlarda göz işaretinin altı üstü veya kendisi girişe yapılmış olabilir. İşçiliği zor değildir. Malı kayada ya da toprakta olacak olabilir. Göz işaretinin yanında yardımcı başka işaret varsa ona göre çözüm yapılmalıdır.

Göz işaretinin bulunduğu yerden bir su kaynağına ya da su gözesine bakıyorsa parası da oradadır. Muhtemelen bir kaya oyularak içine koyup kapatılmıştır.

Kayada bulunan oyma tek göz işareti

Kayada oyma göz ve 14 kirpiği var

Kayada bulunan 2 gözü ve 1 eli olan kabartma işaret

Kayada bulunan oyma 2 gözlü işaret

 

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.