Definede Aslan İşareti

Definede Aslan işareti Hz. İsa’yı simgeleyen bir işaret olarak bilinmektedir. İsa Peygamber zamanında resim ve heykel sanatında aslan gibi güçlü ve ihtişamlı insan olarak betimlenmiştir. Hristiyanlar tarafından Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı. Aslan heykeli antik dönemin ihtişamlı yapıları, tapınaklar ve saray benzeri yapılarda giriş ve ya meydanlarında, salonlarda görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz sarayın genellikle giriş kapısındasınız. Aslan heykelleri ya da resimleri çoğunlukla karşı karşıya olmak üzere 2 adet olur. Eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz.

Definede Aslan işareti figürü ilk çağlardan günümüze kadar her kültürde Orta Asya ve Anadolu da Türk Mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür gibi birçok malzeme üzerinde görmektedir. Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, çift gövdeli aslan figürü, mitolojiden günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir parçasıdır.

Aslan işareti define işaretleri arasında oldukça değerlidir. Kral mezarıdır. Varlığı işaretten çok uzakta değildir. Mezar oldukça zorlu ve tehlikelidir. Aslan işareti mezara koruyan anlamı taşır bu nedenle girişe oldukça yakınlardadır.

Aslan işareti heykel halinde yapılmışsa mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır. Çift olanları höyük önlerinde tek olanlarıysa yüksek kaya mezarlarında altında veya üstündedir. Define 30 metre uzaktadır. Varlığı çok değerlidir.

Aslan: Antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki sarayların, tapınakların, harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen insanların rahatlıkla görebileceği yerde veya toprak altında saklanmış aslan heykelleri bulunması sık yaşanan olaylardır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası saraya giden yoldur. Diğer bir deyişle aslanlı yoldur. Bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekânda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane vardır.

Aslan işareti, mağaranın girişinde yapılmış bir işaret ise, çevrede kapatılmış oda aramalıdır. Açık bir mağara yoksa ağzı kapatılmış gizli, doğal görünüm verilmiş mağara olabilecek uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde de birçok ülkede olduğu gibi deniz kıyılarında da yapılmış aslan heykelleri ve işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler, eki zamanlarda denizde korsanlık yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri vardır. Birçok kişi tarafından defalarca girişleri görülmüştür. İşçiliği zordur ama hazinesi büyük olan çok güzel işaretlerden bir tanesidir.

Aslan işaretine çözülmüş bir örnek aslan heykeli tepede altında da açılmış bir kaya mezarı bulunmaktadır.

Doğada açık biçimde bulunmuş Aslan heykeli

Kayada çok güzel oyulmuş kabartma aslan heykeli

Kayada kabartma aslan heykeli ve üstünde 2 tane adam

Kayada Kabartma aslan heykeli yanında da kanatlı aslan

 

Kaynak

One thought on “Definede Aslan İşareti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.