Aslan Define İşareti Yeni Bilgiler

Aslan kralı simgeler değerli define işaretidir, kral mezarıdır.
1- Aslan işareti ayakta ise aslanın baktığı yerde pençe izi aranız.  bu pençeler kaç tırnaklı ona bakın uzun tırnak kısa tırnak malın yerini verir.
2- Aslan ayakta yada oturur anıt şeklinde yapılmış  ise burada bir tümülüs vardır bu tümülüs kral mezarıdır,  genelde aslanın arka tarafında olur.
3- Aslan ve boğa (öküz) aynı mantığı içerir, kartalda benzerlik gösterir, lakin bire bir aynı değildir.  aslanlar her daim kral mezarını verir  genelde kaya mezar yada oda mezardır,  yüklü miktarda hazinesi bulunur.
4- Aslan olan kaya araştırılmalıdır,  genelde girişe yakın olur girişin bekçisi gibidir, bazen aslan olan kaya kapak  yada kapıdır  devirince giriş açılır.

5-  Aslan oturmuş vaziyette ise mezar altındadır  bunun girişi aslanın baktığı yerde bazen hemen altında yada önündedir.
6- 2 aslan birbirine bakar vaziyette ise bu kaya mezarına işarettir,  bu mezar kral mezarıdır, genelde çok odalı kaya mezarıdır, ilk giriş ana oda; burada kral yatar  içerideki  küçük kapılardan yan odalara geçilir burada kralın ailesi vardır en değerli olanı girişteki büyük odadır yüklü miktarda hazine bu odadan alınır.
7–  Aslan saldırır vaziyette ise genelde kabartma işarettir bunun mezarı ana kayada kaya mezarı verir.  girişi kasık boyunda kapısı vardır .  genelde açılmış mezarlardır.

8- Aslan ayakta kuyruğu dikelmiş vaziyette ise burada bir oda mezarı vardır,  bu odaya uzun geçitli tünelden geçilerek varılır genelde dağın altına inen bir tünel şeklindedir.  oda kubbeli mimari yapıya sahiptir çok değerli mezardır yüklü miktarda altınları ve krala ait eşyalar buradan alınır.
9- Aslan kafası varsa burası genelde ören yeridir. bu aslanın gövdesi kral kapısında resmedilmiştir. Aslan kafası ana kayada kayaya yapışık ise bu aslanın burnunda birde halka vardır  bu aslan tam olarak mezara bakar vaziyettedir.  bu figür öküz başı ile benzerlik gösterir.
10- Aslan yatmış uyur vaziyette ise mezarın tam üstünde demektir.  altta ya kaya mezarı yada ana kayanın altında oda mezarı vardır.

11- Aslan kral mezarıdır genelde mezara yakın yapılır  bu bölge aslanın koruması altında olup  kapalı mağara girişini verir.  mağara girişinde başka bir aslan işareti, içerideki aslan daha iri yapılı ise, iri yapılı aslan yan bakıyor, burada bir istavroz, istavrozun yanında bir ustura işareti varsa burası büyük tuzak vardır.
12- Çeşme yanında aslan varsa dere aşağı inilir.  ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur. çok büyük ve görkemlidir. Burada 3 nal işareti, 1 sofra taşı ve 1 aslan daha vardır.  bu aslan sofra taşına bakar vaziyettedir  buranın parası sofra taşının altındadır. burada 2 yer daha olup diğerleri tılsımlı ve tuzaklıdır.

Kaynak

One thought on “Aslan Define İşareti Yeni Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.