Ağaç İşaretleri

Ağaç İşaretleri, bütün kültürlerde var olan ve kültürler tarafından çok değerli görülen bir simgedir. Bunun nedeni uzun yaşaması büyük ve diri olasından kaynaklanıyor.

Değişik dinlerde değişik anlamlar yüklenmiştir. Bütün dinlerde ağaçlar kutsal kabul edilmektedir. Bu nedenle taşlarda, kayalarda, mezarlarda, evlerde, dini yapılarda ve günümüzde de birçok yerde kullanılmaktadır. Bir diğer nedende insanlarda ağaçlar gibi uzun yaşamak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında insanları ağaçların meyvalarından beslendikleri için ağaçları her zaman vazgeçilmez olarak kabul etmişlerdir.

Din, bilim, mitoloji ve felsefe şeklinde ifadesini bulmuştur. Mistik bir yaşam tarzında da iç içe geçmiş yaşamları anlatmak için kullanıldığı görülmektedir.Evrensel düşüncede birlikteliği, dostluğu simgeler. Bazen de dünya inanışını simgelemektedir. Define yönü ile bakıldığında hediyeleri gösteren bir işaret olabilir. Ayrıca Hristiyanlıkta da büyük kiliselere bağlı küçük kiliseleri de simgeleyebilmektedir. Bu itibarla çok ciddi bir çevre gözlemi gerektirir. Özellikle çevrede mahzenler ve gizli odalar dikkat edilmelidir.

Ağaç işaretlerinde dikkat edilmesi gereken nokta ağacın en üst noktasından yani tepesinden itibaren 12-13 adım ileride 2’ci bir işaret aranmalıdır. Bu işaret genel olarak haç olacaktır. Bu işaret bulunduktan sonra burada gizli bir oda aranmalıdır. Bu odayı bulmak için makine gereklidir.

Kayada çizgi olarak çizilmiş ağaç ve köpek resmi

Kayda oyma olarak çizilmiş ağaç resmi

Kayda derin oyma olarak çizilmiş ağaç resmi

 

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.