Volçan Belgelerinde Adı Geçen Yerler

1-) veznedar emin ağa değirmeni – ali bey değirmeni – kara dağ – ak su boğazı – ali safran bey –
2-) vezirtepe – sazlıgöl – aksu deresi
3-) ak su – sarı göl – sarı meşelik – vezir tepe – erikli yurt yaylası – kirazlı yayla – kazan dere – pabuç dere –
4-) Ali bey değirmeni – mezarı – şeytan dere – kazan dere – kara orman – kesik kaya –
5-6-8-9-) Alisafranbeyköyü – aksuboğazı – cenevizkale – Balkaya – Tekne kaya – Kurtkaya – Kartalkaya- Kurttepe yolu – kirazlıkmevki – erikli yayla
10-11-12 ) Top koru – erikli yayla – alnı kesik kaya – batan su – Halkalı kaya – Emin ağa değirmeni -Kara tepe – sofra kaya – ambar kaya
13-) erikli yayla   – karatepe civarındaki değirmenler  – karanlıkdere – eski Karahasan köyü- yeniköy  – papaz samirsanha değirmeni –  horameydanı – 3dikilitaş
14-) Kara ali değirmeni – 2 küçük göl – harami dere – şeytan dere – kapı kaya mevki –
15-) Pop martin su değirmeni – Baş değirmen – karatepe – kovan kaya – kirazlı boğaz – güngörmez köyü –  girdap kaya  – Çingene kale – manol a ait yataklı mağara

16-17-18-19 Başdeğirmen-keçi deresi-karakulak deresi-Şeytan dere-sofra kaya-kireç ocakları -kazandere-Kazandere -dağarcık değirmeni-kurnalı çeşme
20-21 ) Ceneviz kalesi – sinekli mağara – halkalı kaya – vezir köprüsü – vezir hanları – ceneviz kale  Kudret kale – kapı kaya
22-) Kapı kaya – ayran pınarı – şahin kaya ayran pınarı arası 40 dakika – ayran pınarının olduğu köyün eski adı LAZARADIR (tazali) şahinkale – efem köprüsü
24-26-27) Kudret hamamı 3 değirmenler – sofra kaya -dağarcık değirmeni – Ambar kaya – tahtacı köyü – 3 koltuk taşı – nöbetçi barakası – dolunay – güneş
28 Karakütük beldesi – akçay deresi – ayran pınarı – kırca ali köyü – kirazlı yayla – kudret hamamı
29-) dikmen tepe köyü – karahasan köyü – hasköy – tahtacı köyü – hersek köyü – danagöz köyü – alagöz köyü – boyalı köyü
30-) ceneviz kale – karadağ – karatepe – alisafranbey köuü – aksu boğazı – güngörmez – sofra kaya – 3 tepeler

31-) karatepe – samirsanha değirmeni – küçük HORA tepe – döner halka
32-33 ) Balkaya  Nalbant alanı – keçi deresi – kuru dere –
34-35-37-38-39 ) Yarım değirmen ahali – kuru dere – Karatepe , sazlı göl-kudret kale – harami dere – rezve deresi – alibey değirmeni
44-41-)karadağ – erikli yayla – karanlık dere – çift tabancalar – kesiktaş mevki – kurtkaya – küdret hamamı – osmanlı – arnavut tabancalar
43-44-45-46-47-)yatan öküzler ve kebeli çoban
48-49-50 ) pehlivan kayalar – tekne kaya – kurt kaya  kesik taş   – kırcaali yolu
51-54-56 ) birlik ( kapalı değirmen ) – bizanslardan kalma eski taş kilise – kara tepenin tarifi – samakof manapetra üçgeni
59-60-61- 63-64-kirazlı yayla – erikli yayla  ) vezirtepenin etekleri – katırboğan gölü – harami dere – sarıgöl – eminağa değirmeni – top koru – harami dere

65-66-68-69-) şeytan dere – sofra kaya – kazandere – arkacık değirmeni (dağarcık değirmeni) – karaorman mevkii –
70-71-72-) 300 kişi ile savaş – alnı kesik kaya – halkalı kaya – elemanların şahsi emanetleri –
73-74-75) sinekli mağara – 6 saatte 40 kişi ile kapanan yer – halkalı kaya – vezir köprüsü – vezir hanları –  çimenika kalesi –
76-77-)kapı kaya – keseciler deresi – kartal kaya – bu yol edirne vilayetine gider – burası osmanlıya hükümet merkezliği yapmıştır –
78-79-80-) kurt tepe yolu  vezir köprüden sökülen taç – 140 gün harami dere civarında dolaştık – pamukçu yokuşu – değirmenci stevan
81-) karacalar köyü – kurt dere – ali ağa değirmeni  ali bey köyü  -uzun ali değirmeni –
83-85-86-kudret hamamları – kırca ali köyü – ) kemerli köprü – ayran pınarı – hora tepe – nohut kaya – bağcılık köyü – çalgılı mağara –
87-88-90-)keçi deresi – harami dere – karagöz dana göz köyleri – nalbant alanı – kara hasan köprüsü –
91–) papaz samirsanha  – ve değirmeni  – mağarası – slançev – küçük hora tepe
94-) 1800 seneleri – akçay deresi – kara kütük bel – ayran pınarı – yakın köyler – kırcaaliköyü-kirazlıyayla – kudrethamamları – dikmente pe

94-97)kara hasan köyü-has köy-tahtacı köyü – manika çiftliği  – hersek köyü – dana göz – ala-göz – boyalı köyü BAL KAYA
98-99-100-) kızın odası  keçi deresi  – nalbant alanı   w-w işareti – kuru dere
101-102-103-104-) tahtacı köyü – tek gözlü köprü – türbe tepe – anbar kaya – yarım ay  bütün ay  güneş  çatal kaya – yaban domuzu bataklığı
106-) yıl 1742 – 3 gemi – birleşik arap emirlikleri ve krallıkları  90 ton – 1743 –
110-114-117121-137-) kılıçlı mağara – yılanlı mağara – baş değirmen – pehlivan kayalar – haydut pınarı –
150-153154 -) türbe tepe – an bar kaya – koltuk taşı – ayran pınarı – sarı kızın mezarı – karagöz danagöz – 40 cariyeler
154-159-) kemikli mağara – timoryani son kapatılan mağara – isli mağara – tahtalı seyran köyü – tek gözlü köprü – kudret hamamları – nohut kaya

160-) kesiciler deresi — şeytan değirmeni uzun ali değirmeni – harami dere ile kesiciler deresi birleştği çatak-kumpanya birlik değirmeni – arkacık değirmeni
161-162-163-164- )kumpanya değirmeni argı 1000 metre -kuru dere ile sulu derenin suyunu alır  – sarı göl – kudret kale – emin ağa değirmeni
165-) Z çizen dere sulu dere  – çatakta kaldırım taş  – 4köşe sarı taş — çift katlı dere  – kapak – taşta tuz fincanı – katlıdere haritası – kudret kaleye ait 18 harita
166-167-170)sarıgöl-İSLİMAĞARAYA GİDEN TUZAKSIZ YOL-ceneviz kale-kaybolan batan su-kudret kaleye gider-kudret kalenin civarındaki mağaralar

171-)kudret kalenin tüm mahsenlerine inen tünel – volçanın tek parası – kapı kaya yolu – 40 hayvan bağlanacak yer – yemlikleri-
174-175-176-)kapı kaya-keçi deresi-lefterin yolu-sarı recebin cesedi-kartal kaya-gülün içinde harita-bitintanya-nikomedya krallığının hazineleri tonlarca
177-)1794 te darphane paraları-400 basamakla inilen tuzaksız yol-merkeze hükümetlik yapmış osmanlı kasabası-berber damları-bu bitinyalılara aittir
178-179-) salyaları akan kurt-kurt tepe mahseni tuzaksız-kuyudan mahsene iniş-hersek(Bezik) komutanının hazinesi-hüdaven digar kasabası-pamukçu yokuşu

180-)pamukçu yokuşu-dama taşı-kuru dere-şeytan değirmeni-karacalar köyünün yakınından ortasından geçen dere-derede posta güvercini-tüm haritalar
181-182-) ayı deresi-sarp derenin birleştiği yer-uzun hasan deresi-uzun hasan değirmeni-kurt resimli kaya değirmene düşecek şekilde – gerçek bölge
Hacı torusun oğlu(manok) (manol) korsan çete başı timoryani-merkez yeşil dağ-iskele kasabası
183-184-) 7 baskılı kaya-volçanın mührü-kuru duvar-doğu pınarı-kumpanya birlik değirmeni kapıkayaya 10 dakika çeker-sarı göl 45 dakika-çatal kaya 1.5 saat-sarı meşelikten öküzler 45 dakika-değirmenden 45dakika aşağıda 7 at bağlama yerleri-yemlik ve yalakları-volçan alibey hanımı-baş değirmen  kara hasan köprüsüne 2-2.5 saat çeker-kara tepenin eteklerindedir-değirmen ceneviz kalesine 1.5 saat
185-187-188-189-) keçi deresi-yakın köyler-salvan köyü-alibey değirmeni (uzunali)NALBANT ALANI-keçi deresi-timoryani-balkaya 1.5 saat-BALKAYA

190-191-)  yörük  yaylası-TOP KORU-erikli yayla-3 mezarlar-boz kaya kasabası-karanlık dere-türbe tepe-vezirhan-kudret hamamı-sarıkızın mezarı-yakın köyler-karagöz-salvan – dana göz-tekkeli köyü-çaltı dere köyü
192-)10 kışın  kapatılan yer 180 kişi anca açar-gök su – 3 tepeler-hersek köyü-çakılı halka-24 saat akan para-kuru duvar-1794-
193-194-) 400 basamak-tuzaksız kapı-kirazlı yayla-öküzçanı içinde harita-top koru-7 mezar-harami dere-şeytandere-alibey değirmeni-sofrakaya-harita
195-196-) sofra kaya-harita-alibey değirmeni-kiriş delikleri-çakılı 3 demir kazık
197-199-200-) KAZAN dere-dağarcık değirmeni-DEĞİRMENİN SUYU 200 ARŞINDAN GELİR-EĞİLİP SU İÇİLEN YERDE BEYAZ TAŞ-alnı kesik kaya-demir halka-batan su-halkalı kaya

201-203-204-) halkalı kaya-paşa köyü-alibey köyü-şahin kaya-horatepesi-çakıllı mağara-sofra kaya-martı kuşları-bizans imparatorunun kızı
207-208-209-211-219-) haramidere-murat ağa-kudretkale-cenevizkale-çingene kale-kebeli çoban-kovan kaya

Kaynak

42 thoughts on “Volçan Belgelerinde Adı Geçen Yerler

 1. The agony that why not try these out allergies can trigger is something with [url=http://edcanadiandrugstore.com/]how to order viagra from canada[/url] which unimaginable varieties of people are familiar with. The fact is, nonetheless, that there are services available for those that seek them. Beginning utilizing the concepts and also suggestions in this piece, as well as you will have the devices required to overcome allergic reactions, at last.
  Monitor pollen projections and plan accordingly. Numerous of the prominent weather forecasting sites have actually an area dedicated to allergy projections consisting of both air top quality as well as plant pollen counts if you have access to the net. On days when the matter is going to be high, maintain your home windows shut and also limit your time outdoors.
  Pollen, dirt, and also other allergens can get caught on your skin and also in your hair as you go with your day. If you normally shower in the early morning, think about changing to an evening schedule.

 2. [url=http://werewolflane.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]430[/url], [url=http://fineartransport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]448[/url], [url=https://it-in.ru:443/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacynda.com/]994[/url], [url=http://stepbystepmarketing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]90[/url], [url=http://sierracrossing.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]792[/url], [url=http://baudrit.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]972[/url], [url=http://iusatv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]773[/url], [url=http://xn--80aaag3akeh2c8c.xn--p1ai/dw/?url=http%3A%2F%2Fcanadianpharmacynda.com]570[/url], [url=http://chs.wimsec.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]380[/url], [url=http://pioneersofpunk.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]731[/url]

 3. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Many thanks!

 4. The misery that walmart drug prices without insurance allergic reactions can cause is something with [url=http://canadianedshop.com/]canadian pill store[/url] which untold varieties of individuals recognize with. The truth is, however, that there are services readily available for those who seek them. Start using the ideas and ideas in this item, and you will certainly have the devices required to overcome allergic reactions, finally.
  Display plant pollen forecasts as well as strategy appropriately. If you have access to the web, many of the preferred weather forecasting websites have actually an area committed to allergic reaction projections including both air quality as well as plant pollen counts. On days when the matter is going to be high, maintain your home windows shut as well as restrict your time outdoors.
  Plant pollen, dust, and also various other irritants can obtain caught on your skin and in your hair as you go through your day. If you normally shower in the early morning, take into consideration switching to an evening routine.

 5. The agony that like this allergies can cause is something with [url=http://canadaedrugstore.com/]soft viagra[/url] which unknown varieties of people recognize with. The reality is, nevertheless, that there are remedies available for those who seek them. Start making use of the suggestions and also pointers in this piece, and also you will certainly have the devices essential to overcome allergic reactions, once and for all.
  Monitor pollen forecasts as well as plan as necessary. Several of the popular weather forecasting sites have an area committed to allergic reaction forecasts including both air top quality as well as pollen counts if you have access to the web. On days when the count is going to be high, maintain your windows closed as well as limit your time outdoors.
  Pollen, dirt, as well as various other allergens can obtain caught on your skin as well as in your hair as you go through your day. If you usually bath in the morning, think about switching over to an evening schedule.

 6. The misery that viagra mail order allergies can create is something with [url=http://canadianrxpharmacies.com/]read full article[/url] which unimaginable numbers of people are familiar with. The fact is, nevertheless, that there are services available for those that seek them. Start making use of the ideas as well as pointers in this piece, as well as you will certainly have the tools essential to dominate allergies, finally.
  Display plant pollen forecasts as well as plan appropriately. Several of the preferred weather forecasting sites have an area dedicated to allergic reaction forecasts including both air top quality and plant pollen counts if you have accessibility to the net. On days when the matter is going to be high, maintain your windows shut and limit your time outdoors.
  Plant pollen, dust, and various other allergens can obtain caught on your skin and also in your hair as you go with your day. If you normally bath in the early morning, take into consideration switching to a night schedule.

 7. Good day! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at a few of the
  posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I
  came across it and I’ll be bookmarking it and checking back
  often!

 8. Do you have a spam issue on this site; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many of us
  have created some nice practices and we are looking to swap methods with other folks, why not shoot me an email
  if interested.

 9. [url=http://jpchill.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]633[/url], [url=http://netbraces.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]887[/url], [url=http://www.kittyhawknc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com&popup=1]735[/url], [url=http://k4u.visworld.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]11[/url], [url=http://securityinternals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]930[/url], [url=http://pathtopurch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]14[/url], [url=http://concast.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]321[/url], [url=http://myteahouseparty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]172[/url], [url=http://astorquest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]787[/url], [url=http://rpfamilymed.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]643[/url]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.