Volçan Belgelerinde Adı Geçen Yerler

1-) veznedar emin ağa değirmeni – ali bey değirmeni – kara dağ – ak su boğazı – ali safran bey –
2-) vezirtepe – sazlıgöl – aksu deresi
3-) ak su – sarı göl – sarı meşelik – vezir tepe – erikli yurt yaylası – kirazlı yayla – kazan dere – pabuç dere –
4-) Ali bey değirmeni – mezarı – şeytan dere – kazan dere – kara orman – kesik kaya –
5-6-8-9-) Alisafranbeyköyü – aksuboğazı – cenevizkale – Balkaya – Tekne kaya – Kurtkaya – Kartalkaya- Kurttepe yolu – kirazlıkmevki – erikli yayla
10-11-12 ) Top koru – erikli yayla – alnı kesik kaya – batan su – Halkalı kaya – Emin ağa değirmeni -Kara tepe – sofra kaya – ambar kaya
13-) erikli yayla   – karatepe civarındaki değirmenler  – karanlıkdere – eski Karahasan köyü- yeniköy  – papaz samirsanha değirmeni –  horameydanı – 3dikilitaş
14-) Kara ali değirmeni – 2 küçük göl – harami dere – şeytan dere – kapı kaya mevki –
15-) Pop martin su değirmeni – Baş değirmen – karatepe – kovan kaya – kirazlı boğaz – güngörmez köyü –  girdap kaya  – Çingene kale – manol a ait yataklı mağara

16-17-18-19 Başdeğirmen-keçi deresi-karakulak deresi-Şeytan dere-sofra kaya-kireç ocakları -kazandere-Kazandere -dağarcık değirmeni-kurnalı çeşme
20-21 ) Ceneviz kalesi – sinekli mağara – halkalı kaya – vezir köprüsü – vezir hanları – ceneviz kale  Kudret kale – kapı kaya
22-) Kapı kaya – ayran pınarı – şahin kaya ayran pınarı arası 40 dakika – ayran pınarının olduğu köyün eski adı LAZARADIR (tazali) şahinkale – efem köprüsü
24-26-27) Kudret hamamı 3 değirmenler – sofra kaya -dağarcık değirmeni – Ambar kaya – tahtacı köyü – 3 koltuk taşı – nöbetçi barakası – dolunay – güneş
28 Karakütük beldesi – akçay deresi – ayran pınarı – kırca ali köyü – kirazlı yayla – kudret hamamı
29-) dikmen tepe köyü – karahasan köyü – hasköy – tahtacı köyü – hersek köyü – danagöz köyü – alagöz köyü – boyalı köyü
30-) ceneviz kale – karadağ – karatepe – alisafranbey köuü – aksu boğazı – güngörmez – sofra kaya – 3 tepeler

31-) karatepe – samirsanha değirmeni – küçük HORA tepe – döner halka
32-33 ) Balkaya  Nalbant alanı – keçi deresi – kuru dere –
34-35-37-38-39 ) Yarım değirmen ahali – kuru dere – Karatepe , sazlı göl-kudret kale – harami dere – rezve deresi – alibey değirmeni
44-41-)karadağ – erikli yayla – karanlık dere – çift tabancalar – kesiktaş mevki – kurtkaya – küdret hamamı – osmanlı – arnavut tabancalar
43-44-45-46-47-)yatan öküzler ve kebeli çoban
48-49-50 ) pehlivan kayalar – tekne kaya – kurt kaya  kesik taş   – kırcaali yolu
51-54-56 ) birlik ( kapalı değirmen ) – bizanslardan kalma eski taş kilise – kara tepenin tarifi – samakof manapetra üçgeni
59-60-61- 63-64-kirazlı yayla – erikli yayla  ) vezirtepenin etekleri – katırboğan gölü – harami dere – sarıgöl – eminağa değirmeni – top koru – harami dere

65-66-68-69-) şeytan dere – sofra kaya – kazandere – arkacık değirmeni (dağarcık değirmeni) – karaorman mevkii –
70-71-72-) 300 kişi ile savaş – alnı kesik kaya – halkalı kaya – elemanların şahsi emanetleri –
73-74-75) sinekli mağara – 6 saatte 40 kişi ile kapanan yer – halkalı kaya – vezir köprüsü – vezir hanları –  çimenika kalesi –
76-77-)kapı kaya – keseciler deresi – kartal kaya – bu yol edirne vilayetine gider – burası osmanlıya hükümet merkezliği yapmıştır –
78-79-80-) kurt tepe yolu  vezir köprüden sökülen taç – 140 gün harami dere civarında dolaştık – pamukçu yokuşu – değirmenci stevan
81-) karacalar köyü – kurt dere – ali ağa değirmeni  ali bey köyü  -uzun ali değirmeni –
83-85-86-kudret hamamları – kırca ali köyü – ) kemerli köprü – ayran pınarı – hora tepe – nohut kaya – bağcılık köyü – çalgılı mağara –
87-88-90-)keçi deresi – harami dere – karagöz dana göz köyleri – nalbant alanı – kara hasan köprüsü –
91–) papaz samirsanha  – ve değirmeni  – mağarası – slançev – küçük hora tepe
94-) 1800 seneleri – akçay deresi – kara kütük bel – ayran pınarı – yakın köyler – kırcaaliköyü-kirazlıyayla – kudrethamamları – dikmente pe

94-97)kara hasan köyü-has köy-tahtacı köyü – manika çiftliği  – hersek köyü – dana göz – ala-göz – boyalı köyü BAL KAYA
98-99-100-) kızın odası  keçi deresi  – nalbant alanı   w-w işareti – kuru dere
101-102-103-104-) tahtacı köyü – tek gözlü köprü – türbe tepe – anbar kaya – yarım ay  bütün ay  güneş  çatal kaya – yaban domuzu bataklığı
106-) yıl 1742 – 3 gemi – birleşik arap emirlikleri ve krallıkları  90 ton – 1743 –
110-114-117121-137-) kılıçlı mağara – yılanlı mağara – baş değirmen – pehlivan kayalar – haydut pınarı –
150-153154 -) türbe tepe – an bar kaya – koltuk taşı – ayran pınarı – sarı kızın mezarı – karagöz danagöz – 40 cariyeler
154-159-) kemikli mağara – timoryani son kapatılan mağara – isli mağara – tahtalı seyran köyü – tek gözlü köprü – kudret hamamları – nohut kaya

160-) kesiciler deresi — şeytan değirmeni uzun ali değirmeni – harami dere ile kesiciler deresi birleştği çatak-kumpanya birlik değirmeni – arkacık değirmeni
161-162-163-164- )kumpanya değirmeni argı 1000 metre -kuru dere ile sulu derenin suyunu alır  – sarı göl – kudret kale – emin ağa değirmeni
165-) Z çizen dere sulu dere  – çatakta kaldırım taş  – 4köşe sarı taş — çift katlı dere  – kapak – taşta tuz fincanı – katlıdere haritası – kudret kaleye ait 18 harita
166-167-170)sarıgöl-İSLİMAĞARAYA GİDEN TUZAKSIZ YOL-ceneviz kale-kaybolan batan su-kudret kaleye gider-kudret kalenin civarındaki mağaralar

171-)kudret kalenin tüm mahsenlerine inen tünel – volçanın tek parası – kapı kaya yolu – 40 hayvan bağlanacak yer – yemlikleri-
174-175-176-)kapı kaya-keçi deresi-lefterin yolu-sarı recebin cesedi-kartal kaya-gülün içinde harita-bitintanya-nikomedya krallığının hazineleri tonlarca
177-)1794 te darphane paraları-400 basamakla inilen tuzaksız yol-merkeze hükümetlik yapmış osmanlı kasabası-berber damları-bu bitinyalılara aittir
178-179-) salyaları akan kurt-kurt tepe mahseni tuzaksız-kuyudan mahsene iniş-hersek(Bezik) komutanının hazinesi-hüdaven digar kasabası-pamukçu yokuşu

180-)pamukçu yokuşu-dama taşı-kuru dere-şeytan değirmeni-karacalar köyünün yakınından ortasından geçen dere-derede posta güvercini-tüm haritalar
181-182-) ayı deresi-sarp derenin birleştiği yer-uzun hasan deresi-uzun hasan değirmeni-kurt resimli kaya değirmene düşecek şekilde – gerçek bölge
Hacı torusun oğlu(manok) (manol) korsan çete başı timoryani-merkez yeşil dağ-iskele kasabası
183-184-) 7 baskılı kaya-volçanın mührü-kuru duvar-doğu pınarı-kumpanya birlik değirmeni kapıkayaya 10 dakika çeker-sarı göl 45 dakika-çatal kaya 1.5 saat-sarı meşelikten öküzler 45 dakika-değirmenden 45dakika aşağıda 7 at bağlama yerleri-yemlik ve yalakları-volçan alibey hanımı-baş değirmen  kara hasan köprüsüne 2-2.5 saat çeker-kara tepenin eteklerindedir-değirmen ceneviz kalesine 1.5 saat
185-187-188-189-) keçi deresi-yakın köyler-salvan köyü-alibey değirmeni (uzunali)NALBANT ALANI-keçi deresi-timoryani-balkaya 1.5 saat-BALKAYA

190-191-)  yörük  yaylası-TOP KORU-erikli yayla-3 mezarlar-boz kaya kasabası-karanlık dere-türbe tepe-vezirhan-kudret hamamı-sarıkızın mezarı-yakın köyler-karagöz-salvan – dana göz-tekkeli köyü-çaltı dere köyü
192-)10 kışın  kapatılan yer 180 kişi anca açar-gök su – 3 tepeler-hersek köyü-çakılı halka-24 saat akan para-kuru duvar-1794-
193-194-) 400 basamak-tuzaksız kapı-kirazlı yayla-öküzçanı içinde harita-top koru-7 mezar-harami dere-şeytandere-alibey değirmeni-sofrakaya-harita
195-196-) sofra kaya-harita-alibey değirmeni-kiriş delikleri-çakılı 3 demir kazık
197-199-200-) KAZAN dere-dağarcık değirmeni-DEĞİRMENİN SUYU 200 ARŞINDAN GELİR-EĞİLİP SU İÇİLEN YERDE BEYAZ TAŞ-alnı kesik kaya-demir halka-batan su-halkalı kaya

201-203-204-) halkalı kaya-paşa köyü-alibey köyü-şahin kaya-horatepesi-çakıllı mağara-sofra kaya-martı kuşları-bizans imparatorunun kızı
207-208-209-211-219-) haramidere-murat ağa-kudretkale-cenevizkale-çingene kale-kebeli çoban-kovan kaya

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.