Tılsım Çeşitleri

Tavşan Ayağı Tılsımı: En popüler tılsımlardan biridir.  Özellikle 19. Yüzyılın başlarında oldukça popüler olmuştur. Tavşanayağı tılsımı hakkında için birçok yerde rivayetler üretilmiştir. Kimi tavşanayağını uğurlu sayarken kimileri de gerçek olmadığını insanların uydurması olduğunu savundu. Kimi hayvan haklarından bahsetti ve bunun bir katliam olduğunu savundu. Kimi de onun uğuruna yürekten bağlandı. Onu en uğurlu uğuru kabul etti. Ama var olan bir gerçek, tavşanayağının bir tılsım olarak kullanılıyor olmasıydı. Bu tılsımı kaybetmek, kaybeden acısından uğursuzluk sayılır ama tavşanayağı tılsımını kaybetmek kimilerine göre ölüm ve ya zamansız bir felakettir. Kimilerine göre de çok büyük bir şanssızlıktı.

Boynuz Tılsımı: Boynuz simgesi tarihin ilk çağlarından beri güç simgesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok toplumda kullanılmaktadır. Üzerinde taşımak, evin bir yere asmak suretiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tılsım boğanın; gücünü, iriliği, vahşiliği temsil ederken, çiftleşmesini, çifte koşulmasını da bereketi temsil ettiği inancı onu bir nevi tanrıya dönüştürür. Antik çağdaki toplumlar için bu durum ideal bir koruyuculuğu temsil eder. Çatıya konulan ya da duvarına yerleştirilen bir boynuz o evi koruma altında olduğunu insanlara anlatır. Günümüzde ise insanlar altın ve gümüşten yapılan küçük ve tek bir boynuz, zincirin ucuna takılır. Takıldıktan sonra boyuna asılır ve cinsel iktidar sembolü olarakta kabul edilir.

Deniz Kabuğu Tılsımı: İnsanlar tarafından bilinen tılsımların en eskisi deniz kabuklarıdır. 20 Bin yıllık geçmişi vardır. Deniz kabukları denize kıyısı olan birçok ülkede tılsım olarak kullanıldıkları gibi, süs eşyası olarak ta kullanılmaktadır.  İnsanlar, deniz kabuklarını geçmişten başlayarak birçok şeyle ilişkilendirmiştir. Onu hem nazara karşı koruyucu olarak, hem de doğurganlığı temsil edici olarak kullanmıştır. Cinliler para olarak kullanmıştır. Onların yumurta biçimli şekilleri insan gözünü hatırlattığından, ölülerin göz yuvalarının üzerine yerleştirilirdi. Bunda amaçlanan, ölenin öte dünyayı çürümeyen gözlerle görmesini sağlamaktı. Bu eskiden çok yaygın bir gelenektir. Deniz kabuğu güçlü bir doğurganlık sembolü olmanın yanında tılsım olarak, doğum sancılarına ve kısırlığa karşı kullanılırdı. Bazı Asya ve Afrika ülkelerinde hayvanların koşum takımlarına takılarak onları nazardan ve kara büyüden korumak için de kullanılmıştır.

Baykuş Tılsımı: Tarihi mısır uygarlığına kadar dayanan tılsımlardan 1 tanesidir. Kem gözlere karşı en iyi koruyucunun baykuş şeklindeki tılsım olduğu varsayılmıştır. Günümüzde en çok Akdeniz adası olan Minorka’da kullanılmaktadır. Bu işaretin en dikkat çekici özelliği gözlerin olduğu bu baykuş şeklindeki koruyucu tılsım, genelde camdan ya da metalden yapılır. Bugün bile hala popülerliğini koruyan baykuş tılsımlarının, birçok ülkede insanları büyük felaketlerden koruduğuna inanılır. Türkiye’de baykuşun uğursuz bir hayvan olarak bilinmesi, bu tılsımın pek fazla rağbet görmemesine yol açan en önemli etken olarak değer kazanır. Bu tılsımının koruyucu rolü, birçoklarına göre evrensel değildir. Çünkü o gecenin canlısı olarak bilinir.

Köpekbalığı Dişi (Aziz Paul’un Dili): Kökeni ortaçağlara dayanan ve günümüzde bile hem süs eşyası hem de koruyucu olarak kullanılabilen bir tılsımdır. Köpekbalığı dişi ve ya Aziz Paul’un Dilinin, büyük koruyucu olduğuna inanılır. Bu tılsımın adının böyle olmasının nedeni; Şiddetli bir fırtına sırasında Aziz Paul gemisi bir adaya sürüklenir. Aziz Paul karaya çıkınca bir yılanın saldırısına uğrayarak ısırılır. O da buna karşı, tepki olarak o adayı kutsadı ve adadaki yılanlara lanet okudu. Adadaki tüm yılanlar zehirlerini kaybetti ve zararsız birer yılan oldular. Zamanla ölen yılanların dişleri kayaların içinde fosilleşerek üçgen şeklini almıştır. Ada halkı tarafından Aziz Paul’un Dili olarak adlandırıldı ve bulundukları yerden çıkartılarak, üzerlerine altın, gümüş gibi motifler yerleştirildi ve kolye, gerdanlık, küpe gibi eşyalar şekline sokuldular. Bunlar aslında yılandilleri değildi. Zamanla kayalarda fosilleşen köpekbalıklarının dişleri olduğu çok ortaya çıktı.

Diş ve Tırnak Tılsımları: Özellikle köy ve kasabalarda yaşayan insanlar tarafından avlanan hayvanların diş ya da pençe ve tırnakları çok güçlü tılsım olarak görülürdü. Bunun nedeni ise hayvanlardaki hızın, gücün, iyi görmenin gibi özelliklerin tılsımı kullananlara da geçeceğine inanılmasıydı. Ayı dişleri, kaplanın pençesi, yaban domuzu, kurt dişi ya da fildişi çok rağbet gören tılsımlardandır. Her birinin ayrı ayrı koruyucu özelliği olan tılsımlardı. Örneğin; bir ayı pençesi, doğum sırasında kadının en büyük yardımcısı olarak görülürdü. Bir dişi kurt, bebekleri korkulardan uzaklaştırır. Dişlerimiz ağrıdığından ağrılarını dindirir diye bilinirdi. Kuzey Avrupa ırklarının birçoğunda kutsal bir hayvan olarak bilinir. Boz ayının pençesi ayının büyük gücün ve cesaretin tılsımı taşıyana yansıyacağına inanılır. Bugün, bir kaplan dişi ve ya kaplan pençesi, genelde kumarbazların çok inandıkları bir uğur tılsımıdır.

Balık Tılsımları: Asırlarca Hıristiyanların en önemli sembolü olarak bilinir. Balık sembolü yerine haçın kabul görmesinden sonra bu itibarını yitirerek yerini haça bıraktı. Asırlar sonra, 20. Yüzyılda balık tekrar ortaya çıkarak, eski unvanına sahip olmaya başladı. Balık yüzyıllar boyunca cinsel bir sembol olarak ve Büyük Tanrıçanın üreme organlarını temsil eden bir simge olarak görüldü. Birçok ülkede hala kısırlığa ve cinselliğe yardımcı bir tılsım olarak kullanılmaktadır. Kimileri balık tılsımları için ” şeytandan korumasa bile taşıyanı cinsel yönden zevk alarak yaşamasını sağlayacak bir tılsımdır.” derler. Balık tılsımları, Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmında şans getirmeleri ve cinleri, kötü ruhları uzaklaştırsın diye dükkân önlerine asılırlardı.

Yılan Figürlü Tılsımı: İnsanlar tarafında çok korkulan zehirli bir hayvan olmanın yanında aynı zamanda da iyi bir koruyucudur. Çağlar boyunca önemli bir tılsım simgesi olarak kullanılmıştır. İnsanlar yılan simgesini kullandıkları birçok süs eşyasında kullanmışlardır. Yılan şeklinde dolanmış yüzükler, yılan figürlü bilezikler ve kolyeler altınla ve değerli taşlarla birleşerek takı dünyasında önemli bir yer elde etmiştir. Yılanlı tılsımların, hastalıklara karşı çok kuvvetli bir panzehir olduğu bilinir. Yılan tılsımını ölümsüzlük sembolü olarak da gören çeşitli toplumlar vardır. Bugün tıp dünyası da kullandığı amblemde yılan sembolü kullanmaktadır.

Kedi Tılsımı: Özellikle Asya ülkelerinde yağındır. Kedinin bir ayağı havada, oturan ve adeta birini çağıran pozda bir kedi düşünün! İşte bu kedi Asya’nın en popüler uğuru olan Neko’dur. Sahibine şans getiren ve kötü talihi uzaklaştırır diye bilinen bu kedi tılsımına Japonlar Maneki Neko, yani Çağıran Kedi ismini takmışlardır. Kedinin kaldırdığı ayağı eğer sol ise, bu, işyerine müşterileri ve bereketi çağırmaktadır. Kedi sağ ayağını kaldırıyor ise, bu da bulunduğu eve huzur ve refahı veriyor demektir. Bu kedilerin beyaz renkte olanları mutluluğu, sarı olanları ise zenginliği ifade eder. Kara kedi de sağlık, sıhhat çağrısında bulunur. Ev girişine ya da dükkân vitrinine konulan bu kedi, gününüzün mutlu ve neşeli geçmesini sağlayacaktır. Birçok boyutlarda bulunan kedi tılsımları geçmişte tahtadan yapılırken, günümüzde ise birçok malzemeden yapılıyor ve geleneksel renklere boyanmaktadır.

Mercan(Kırmızı) Tılsımı: Tarihi bilinmemekle birlikte tılsım yapımında kullanılan kırmızı mercanın, taşıyanı nazardan, cinlerden, büyü ve delilik gibi hastalıklardan koruduğuna inanılır. Hormon düzensizliği çeken, kadınların, doğumda zorluk çekmek istemeyenleri, üreme organları yanında bulundurduklarında kırmızı mercanın onlara yardım edeceğine inanılır. Ayrıca kırmızı mercanın bebekleri de koruduğuna inanılır. Hatta bebeklerde diş çıkmasına bile yardımcı olduğu rivayetler arasındadır. Kırmızı mercanın en etkili olduğu kullanım şekli, doğal halidir. Süsü eşyası kullanımında da kırmızı mercandan kolye, küpe ve yüzük yapılır.

Bokböceği Tılsımı:  Eski Mısır’da Firavunların ve halkın tılsımı geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın en geçerli tılsımlarından biridir. Mısırlılar onun yaratılış, erkekliğin gücü, üreme, bilgelik, yeniden doğuş, ölümsüzlük ve yenilenmeyle özdeşleştirir. Bokböceği tılsımı 5 bin yıllık yaşam geçmişi olan ve dünyadaki tılsımların içinde en köklü geçmişe sahip olanıdır. Bugün bokböceği simgeli birçok takı eşyasında kullanılmaktadır. Bunlar yüzük, küpe ve broşlarda kullanılmaktadır. Mısır’da hala bokböceği tılsımları uğur olarak satılmaktadır.

Diğer Hayvan Tılsımları

Ayı Tılsımı: Kadınlarda özellikle ağrısız, sancısız doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur.

Geyik Tılsımı: İnsanlarda cinsellik sembolü olarak bilinir. İnsanları kısırlığa karşı korur.

Kaplumbağa Tılsımı: İnsanı ani ölümlere, cehaletten, acele kararlara ve zaaflara karşı korumak için kullanılır. Mitolojik yaşamda ise, ebedi yaşam sembolü, gücün ve aklın simgesidir.

Kırlangıç Tılsımı: İnsanlara şans ve mutluluk getirdiğine inanılır.

Yumurta Tılsımı: Kadınlarda doğurganlık sembolü olarak bilinir. Özellikle renkli taş yumurtalar evlerde sıkça bulunur.

Koç Tılsımı: Kadınlar için doğurganlık ve gücün sembolü olarak kullanılır.

Keçi Tılsımı: İnsanı kısırlığa, hastalıklara ve cinsel iktidarsızlığa karşı korur.

Kuzu Tılsımı: Bu tılsımı takanı korur ve kısırlığı önleyerek huzurlu olmasını sağlar.

Yunus Tılsımı: Denizciler arasında çok yaygındır. Fırtınalar, deniz kazaları ve denizden gelebilecek tehlikelere karşı denizcileri koruduğuna inanılır.

Akrep Tılsımı: İnsanları kötülüklerden ve düşmanlardan koruduğuna inanılır.

Çekirge Tılsımı: Özellikle çiftçiler içindir. Çiftçilikle uğraşanlar için bol ürün ve kazanç demektir.

Güvercin Tılsımı: Yuvasının yerini bulması ve barışın sembolüdür, aynı zamanda yangın, yıldırım ve sevgisizlikten korunmak için kullanılır.

Aslan Tılsımı: Genel itibariyle sağlıklı yaşam, bol para, başarı, güç ve cesaretin sembolüdür.

Arı Tılsımı: Kadınlarda doğurganlık, refah, mutluluğu ve aklı temsil eder.

Boğa Tılsımı: İnsanlardaki cinsel iktidarsızlık olması durumunda kullanılır. İlişkiye girmeden önce yatağın altına konulur.

Tüy Tılsımı: Günlük yaşamında bol kazanç ve refah getirdiğine inanılır.

 

Kaynak

75 thoughts on “Tılsım Çeşitleri

 1. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very
  good blog!

 2. The misery that free viagra sample allergic reactions can create is something with [url=http://canadianedshop.com/]viagra without a doctor prescription[/url] which unknown numbers of individuals are familiar with. The reality is, nevertheless, that there are options readily available for those that seek them. Begin using the concepts as well as pointers in this item, as well as you will certainly have the tools needed to conquer allergies, finally.
  Display pollen forecasts and also plan as necessary. Numerous of the preferred climate projecting websites have actually an area dedicated to allergic reaction forecasts consisting of both air quality as well as pollen counts if you have access to the internet. On days when the count is going to be high, maintain your home windows shut and limit your time outdoors.
  Plant pollen, dust, as well as various other allergens can obtain trapped on your skin as well as in your hair as you go through your day. If you usually bath in the early morning, consider switching over to a night routine.

 3. [url=http://myfleetco2.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]846[/url], [url=http://yankeedesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]42[/url], [url=http://kalitva-land.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacynda.com/]366[/url], [url=http://www.gilshoppingnews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]401[/url], [url=http://indie-wear.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]731[/url], [url=http://clarkhosting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]738[/url], [url=http://thelittleclinic.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]752[/url], [url=http://clubmother.com/d.php?url=http%3A%2F%2Fcanadianpharmacynda.com&USER=Pieroweb&L=0]902[/url], [url=http://www.retinacenteratlasvegas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]290[/url], [url=http://flatratemanual.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]186[/url]

 4. Thanks for another magnificent article. Where else may just anybody get that kind of
  info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.

 5. The misery that drugstore of canada allergic reactions can create is something with [url=http://canadianedrugstore.com/]do you agree[/url] which unimaginable numbers of people recognize with. The reality is, nevertheless, that there are solutions offered for those who seek them. Start making use of the suggestions and tips in this piece, and you will certainly have the devices required to dominate allergic reactions, once and for all.
  Monitor plant pollen projections and plan accordingly. If you have accessibility to the web, a number of the prominent weather forecasting websites have an area devoted to allergy projections including both air high quality and also plant pollen matters. On days when the matter is going to be high, keep your home windows closed and also limit your time outdoors.
  Pollen, dust, and other irritants can get entraped on your skin and also in your hair as you go through your day. If you usually shower in the early morning, take into consideration switching to a night schedule.

 6. Hi there, I believe your web site may be having web browser compatibility
  issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up!

  Apart from that, excellent blog!

 7. [url=http://laralife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]795[/url], [url=http://greatercommunitybancorp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]980[/url], [url=http://www.justiciaparatodos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]120[/url], [url=http://spravka003.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacynda.com/]195[/url], [url=http://flyprineville.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]814[/url], [url=http://bostonventureslimited.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]226[/url], [url=http://tifastudio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]603[/url], [url=http://heatherbamberg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]316[/url], [url=http://hv-service.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacynda.com/]413[/url], [url=http://www.laminateprofiles.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]573[/url]

 8. [url=https://katvin.com/?http://canadianpharmacynda.com/%5D517%5B/url%5D, [url=http://commonsensevideos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]993[/url], [url=http://kiddo.oceanmentalhealth.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]869[/url], [url=http://www.coserv-communications.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com/]875[/url], [url=http://ignitioninstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com/]279[/url], [url=http://huntingtoncybrary.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]891[/url], [url=http://proactiveprint.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]290[/url], [url=http://oldmutualannuities.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]765[/url], [url=http://safelinkreview.com/en/cost/canadianpharmacynda.com]419[/url], [url=http://curation.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacynda.com]180[/url]

 9. Good day! I know this is kind of off topic but I was
  wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty
  finding one? Thanks a lot!

 10. The agony that erectile dysfunction treatments allergic reactions can create is something with [url=http://canadianpharmacyextra.com/]cialis pills canada[/url] which unknown varieties of people know with. The truth is, however, that there are solutions available for those that seek them. Start making use of the concepts and also tips in this item, and also you will certainly have the tools required to dominate allergic reactions, once and for all.
  Display plant pollen forecasts as well as strategy as necessary. If you have accessibility to the internet, many of the popular weather forecasting websites have actually an area dedicated to allergic reaction projections including both air high quality and also plant pollen counts. On days when the matter is mosting likely to be high, keep your windows shut and also restrict your time outdoors.
  Pollen, dirt, as well as various other irritants can obtain caught on your skin as well as in your hair as you go with your day. If you normally bath in the morning, think about switching to an evening schedule.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.