Mıknatıs Altını Çeker Mi?

Mıknatıslar demir, kobalt, nikel, gibi metalleri çekerken, alüminyum, bakır, altın gibi metalleri çekmez çünkü altın soy metaldir içerisinde altının çekebileceği metal özelliği yoktur bu yüzden mıknatıs altını çekmez. Ayrıca mıknatıs gümüşü de çekmez. Bunların atom numaraları farklıdır.
Bu işin bilimsel açıklaması şöyledir; mıknatısın çektiği maddelere ferromanyetik, çekmediği metallere paramanyetik ve diyamanyetik metaller denir. Altın diyamanyetik metal gurubuna girdiği için mıknatıs altını çekmez.

Metallerin Manyetik Özelliklerini Tanıyalım.

1) Diyamanyetik malzemeler
Radyum, potasyum, magnezyum, hidrojen,  altın, gümüş, bakır su diamanyetik metaller sınıfına girer. diyamanyetik malzemeler kalıcı olarak mıknatıslanmazlar.
2) Paramanyetik malzemeler
Hava, alüminyum ve silisyum paramanyetik gruba girer. paramanyetik malzemeler kalıcı olarak mıknatıslanmazlar.

3) Ferromanyetik malzemeler
Demir, nikel, kobalt ve alaşımlarını içeren maddeler bu gruba girer. ferromanyetik malzemelerde mıknatıslanma etkisi kuvvetlidir. ferromamyetik malzemeler manyetik bir alana maruz kaldıklarında kalıcı olarak mıknatıslanabilirler.
4) Ferrimanyetik malzemeler
Farklı manyetik momente sahip malzemeler, atomik mıknatısları birbirlerine paralel olmayıp, birbirlerini yok etmeyecek şekildedirler.

 

Kaynak

 

 

One thought on “Mıknatıs Altını Çeker Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.