Korumamız Gereken Kültür Varlıkları

Define araştırmacılar define ararken nelere zarar vermeyeceklerini bilmeleri için hazırladığımız konu: Hangi  taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruması gerekli bunları aşağıda sıraladık bunlara zarar vermeniz sizin suç işlemeniz demektir dikkatle okuyun.

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları:
Madde 6 – Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:
a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,
b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
d) Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tesbit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.

Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar.
Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri bacaları ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir. Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir

Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları
a) (Değişik: 17/6/1987 – 3386/9 md.) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini yansıtan her türlü
kültür ve tabiat varlıkları;
Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya tablolar, muhallefat (religue’ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, Halkın sosyal heyetini yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları.

Bu madde kararına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir.
b) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihi değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal ATATÜRK’e ait zati eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar.
Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve Vahidettin ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilirler. buna 19. yüzyıldan sonraki padişahlarda diyebiliriz.

 

Kaynak

44 thoughts on “Korumamız Gereken Kültür Varlıkları

 1. Lovento Sildenafil 100mg forms the generic variant of GenericViagra that implies it comprises precisely alike active constituent. What is Lovento Sildenafil 100mg? It is indispensable to check with your physician and possess a prescription to procure Sildenafil citrate 100mg online. If you treasured this article therefore you would like to receive more info regarding buy viagra generously visit our own internet site. This medicine makes a prescription medication and happens to be PDE5 or phosphodiesterase type 5 inhibitor.

 2. Rinse cialis daily pills and local invasion of lesions in other diagnoses order cialis daily online expelled. Nations which discount cialis daily 2 hoops, from passing water? If you have any kind of inquiries relating to where and just how to make use of [url=https://gncedstore.com/#]buy viagra[/url], you can call us at the internet site. First stop digging amp then join cialis soft tabs online that neighbor cialis in. Certainly yes, since Tadalista also affects smaller blood vessels, and blood flow to the sexual limb is even better than many of its competitive active substances. The generic Viagra medications are available in doses of 100mg, 50mg, and 25mg. Most people begin with the 100mg dose.

 3. buy viagra hujagra 2011 [url=http://tadmedz.com]cialis lowest price 20mg[/url] order real viagra online

 4. cheap viagra aust [url=http://tadmedz.com]cialis coupon code[/url] can you buy viagra qatar

 5. You need to sit down and talk to him about his actions. It’s a huge market, 1.4 billion people, huge unmet medical need. In case you loved this article and you want to receive much more information regarding [url=https://gncedstore.com/#]generic viagra[/url] assure visit the internet site. Valif tablets 20mg inhibit the action of PDE5 which resolves erectile dysfunction by allowing the natural process of sexual stimulation to activate the cGMP mechanism for achieving and maintaining an creation.

 6. what does cialis pills look like [url=http://tadmedz.com]cialis 20 mg[/url] buy brand levitra

 7. discount cialis soft tabs [url=http://tadmedz.com]cialis erection penis[/url] cheap viagra no rx

 8. where can i buy cialis or viagra on line [url=http://tadmedz.com]average price cialis[/url] viagra online for sale

 9. cialis from canada free samples user name
  [url=http://viagra-walmart.com]viagra for sale walmart
  [/url] cialis vs levitra
  viagra at walmart
  – cialis 20mg tablets forum software
  cialis information sheet users browsing this forum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.