Define Nerelerde Aranmalı

Define nerenlerde aranmalı; defineciler ve defineciliği hobi olarak yapanlar için çok önemli bir konuyu burada açıklamaya çalışacağım. Ancak burada vereceğimiz bilgiler kesin %100 bilgiyi ifade etmez. Bununla beraber define gömülerinin nirengi noktalarıyla ilgili olarak hata payı az olan bazı bilgileri ve tecrübeleri aktarmış olacağız. Eski zamanlarda banka bulunmadığı için insanlar paralarını ve kıymetli eşyalarını kendi belirledikleri en gizli noktalara saklarlardı.Bu gizli noktalar arazide olabileceği gibi evlerde, kiliselerde ve çeşitli doğal yapılarda da olabilir. Bunların dışında insanların kendilerine has para gömdükleri yerlerde vardır. Benim burada anlatacağım; paraların ve değerli eşyaların nerelere konulabileceği bilgisini sizinle paylaşmaktır.

Gömüyü gömen kişi varlığını gömmeden önce kesinlikle gömeceği yeri iyi araştırır. Kendi yaşadığı bölgenin doğa şartlarını göz önünde bulundurarak en az 100 yıl değişmeden kalacak yerlere gömmeyi planlayarak en uygun ve akla en yatkın yeri bulmaya çalışacaktır. Ancak akla yatkın olması kendi açısından önemlidir. Bu nokta varlığını gömen insan başkası tarafından yeri kolay bulunamayan ve tahmin edilemeyen yerleri tercih eder.

Gömücünün seçtiği gömü alanını sık sık kontrol edebileceği bir yer olur. Eşkıya ve muharipler için böyle bir şey geçerli değildir. Özellikle evde ve bahçede gömü yapan insanlar oturup yattıkları odalarda ya da pencerelerden rahatça görebilecekleri yerleri seçerler.

Gömüyü yapan varlıklı kişi ya da kişiler gömüyü tekrar bulabilmek için gömün çevresinde kendilerine göre uygun bir ya da birden fazla yeri nirengi noktası olarak alırlar. Bu belirlenen nokta arazi ve orman gömüsü yapanlar tarafından çoğunlukla kullanılır.

Gömüyü gömen kişi gömünün çevresinde işaretler koyarak onların yardımıyla yerin bulunmasını sağlayacaktır. İşin aynı zamanda zor olan kısmıdır. Zira gömücün bıraktığı işaretin çözülebilmesi için bu işin bir kuralının bulunmadığı bilinmelidir. Sadece bunlarla bitmeyip bir de Grek, Roma, Frig, Bizans alfabe ve rakam sistemlerinin bilinmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Gömü Mekânları: İşaretlerin kendisi kadar işaretlerin bırakılacağı yerlerde önemlidir. Gömücüler çok nadirde olsa hiçbir işaret bırakılmadan gömü yapabildiği bilinmektedir. Yaşadığımız yerlerdeki gömülerin nerelere saklandığı, yapılan gömülerde hangi noktaların daha çok nirengi olarak seçildiğini görmeye çalışalım. Şurası asla unutulmamalıdır ki gömü yapan insanlar kendilerine gömü yerlerini belirlerken asla değişmeyecek ya da yakın zamanlarda yerinden oynamayacak işaretler bırakırlar.

Bu yerleri kısaca inceleyelim

Araziler: Eski insanlar arazileri çok iyi değerlendirdi. Kendi yaşadıkları devirde yolları ve yolların geçiş yollarını göz önünde bulundurarak en az dikkat çekecek yerleri seçerler. Arazi gömülerinin büyük kısmında yerlerdeki sabit kaya parçalarına genellikle; ok, kama, cezve, nal, niş, sofra taşı, zincir, el ve ayak resmi ile hayvan işaretlerinin oyma, kabartma ya da çizgi olarak yapıldığı küçük taş parçalarıdır. Bu işaretler kayalıkların üzerinde değildir. Yerdeki, ortalama 1-1,5 küçük kaya ve taşlara yapılmıştır. Burada dikkat edilecek önemli nokta arazi işaretlerinin bir tane olmayacağıdır. Hatta Ermenilerin kendi kültürlerine özgü en az 2 ya da 3 işaret bırakarak define gömdükleri uzman defineciler tarafından biliniz. Bu işaretlerin bir tanesi yönü verirken, diğeri de mesafeyi bildirir. Bazen de tek işaret yönü ve mesafeyi vermektedir. Ok, yay, ayak… işaretler bunlardandır. Murçlu kayalar ise mesafeyi ve yönü sayarak bulması gerektiğini anlatıyor. Bu işaretlerin bir kısmı ters yönü anlatır. Ok işareti de bu motif işaretlerinden biridir. Diğer işaretlerden bazıları da bulunduğu taşın altını kazmayı anlatır. Cezve, değirmen taşı, musalla taşı, sofra taşı, yonca, yapraklı çiçek bunlardan bir kaçını ifade eder. Çizilmiş işaretin gösterdiği tarafa gidilerek ‘adım ya da metre hesabıyla’ gömüyü aramalıdır. Bunun sonucunda gömüyü gömenlerin mantığını ve kullandıkları uzunluk ölçülerini bilmeyi gerektirir. Ama genelde adım ya da metredir. Bunlar da bir kısım oklar, kasatura, baş halkalı zincir, ayak, el, tabanca ya da tüfek… işaretleri bunların bir kaçıdır.

Osmanlı döneminde tebası tarafından kullanılan arşın ölçülerinin bilinmesi gerekir. Osmanlı İmparatorluğundan önce yaşamış olan Roma ve Bizans gibi uygarlıklarından kalma işaretlerin ve sembollerin de bilinmesi gerekir. Malzemenin yerini bulmak için gerekli olacaktır. Arazi ve kayalık alanlarda bulunan bazı işaretlerin sadece müjdesi vardır. Asıl parayı bulmak da yine ikili-üçlü işaretlerin iyi tanınmasını gerektirir. Yer taşlarına yapılan işaretlerden biri de parçalı motiflerdir. Bunlar topal ayı, tek göz, eksik yapraklı çiçek, çolak papaz… gibi işaretlerdir. Bu işaretlerin kopuk ve eksik olan parçalar çevrede bulunuyor. İşaretin kopuk parçasının bulunduğu yerin altında değildir. Çevresinde aranacaktır. Yer taşlarına çizilen haç ya da ‘yemin etmeyi’ ifade eden istavrozlar mezara ya da tapınağa nişan olarak bırakılmıştır. Arazilerde bulunan tek ağaç ve ya ikili üçlü sıralı ya da geometrik şekilli olan ağaç grupları da önemlidir. Definecilerin sıkça karşılaştıkları çatal çamlar, eski ardıçlar, ahlat grupları aldatan yerler değildir.

Ormanlar: Gömülerin saklandığı yerlerden biride ormanlardır. Orman gömülerinde sık görülen ağaçlar yerine yol kenarlarında belirli genellikle uzun yaşaya bilen ağaçların çevresi tercih edilir. Ormanlarda yol ayrımları ya da bakıldığında köy veya ağılı gösteren noktalar önemlidir. Ormanın defineciler tarafından iyice bilinmesi çok önemlidir. Ormanın içinde gizlenmiş ya da yıkılmış kilise, kale, han ve tapınak yerleri ile mağaralar mevcuttur. Günümüzde bu yerlerin büyük kısmı yıkılmış ya da tahrip edilmiştir. Buraların eski şeklini göz önüne bulundurarak araştırma yapmak gerekir. Eskiden ormanlık olan bugünse çıplak arazi olan yerler, olabileceği gibi tam tersi de olabilir. Hıristiyanlık dininde inziva ve riyazet yerleri vardır. Dolayısıyla bazı kiliseler ile tapınaklar ormanın içinde yapılmıştır. Papaz ve rahipler buralara giderek ibadette yaparlar. Bazı manastırların gözlerden uzak ormanın içine yapıldığı birçok kişi tarafından bilinmektedir. Trabzon’daki Sümela Manastırı gibi

Kilise ve Tapınaklar: İnsanların inançları ve güvenlik olmaması nedeniyle gömücüler tercih ettikleri mekânlardan biriside kiliseler ve tapınaklardır. Kiliselerde bulunan papaz ve rahiplerin odaları asıl paranın saklandığı yerdir. Halktan ve idarecilerden topladıkları paraları, papazlar kiliselerde mihrap altında ya da kilise ile ev arasında gidiş-gelişlerde kullandıkları dehliz içinde özel yapılı ve güveli odalarında saklar. Kedilerinden sonra gelen insanlarda bu mekânları sıkça tercih ederler. Bunun dışında kullandıkları saklama noktaları ise kilise avlularıdır. Günümüzde ise bu tür gömüler artık çok nadir bulunmaktadır. Bunlar ya soyulmuşlar ya da avluları yok olduğu için bugün bulunamaz hale gelmişlerdir.

Dere ve Nehir Kenarları: Gömüyü gömdükten onlarca yıl sonra değişmeden kalan nadir yerlerden biride dere kenarlarıdır. Bu tür yerler define gömücüleri için vazgeçmez yerlerden biridir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; derelerin yatak kenarları bu işlem için uygun değildir. Eski gömücüler sel ya da taşkın olduğunda gömü için felaket olacağını bildikleri için nehir kenarlarındaki sert kayalık alanları seçer ve gömüleri de metal ya da kalın pişmiş küpler içinde saklarlar. Nehirlerin, derelerin, akarsuların dönüş noktaları ve eski köprülerin yakınları araştırılmalıdır.

Köprü Ayakları: Köprüler çok uzun yıllar ayakta kaldığı için gömücüler tarafında tercih edilir. Köprülerin ayakları da gömü saklamak için kullanılan yerlerdendir. Özellikle kesme taştan yapılan köprülerin çoğunun ayak kısmını işaret eden bir takım motifler ya da figür bulunur. Bu işaretler birçok örneğini gördüğümüz gibi süsleme ve tezhip sanatı gibi görülür. Bu işaretler aslında bir takım saklanmış eşyayı ifade eder. Bu tür köprü ayaklarında genellikle görülen işaretler: haç, çiçek, çember, papatya ve güneş işaretleridir. Elbette istisnalarda vardır.

Pınar ve Çeşme Gözeleri: Arazide gömü yapanların en çok tercih ettikleri en ideal nirengi noktalarından biride çeşmelerin gözelerdir. Bunları bulmak çok zordur. İnsanı uğraştırır. Günümüzde çeşmelerin gözeneklerin pek çoğunun yeri kaybolmuştur. Pınar ve çeşmelerin kendileri de önemli noktalardır. Bu noktaların yukarı kısımları 7-11-40 adım gibi ölçülerle saklama noktası olarak kullanılmıştır. Bu noktalardan önemli bir nokta ise çeşme ve pınar gömülerinde 4 farklı yönden birisi baz alınır. İmkân varsa çeşme üzerine bu işlenir. Dikkatli bir defineci tahrip olmamış böyle bir çeşme kaidesinde bu işareti yakalayabilir. Define uzmanlarına göre çeşme gömüleri, suyun aktığı yönde değil; tam tersi istikamettedir.

Yol Ayrım Noktaları(Makas Yerler): Bazı gömücüler gömülerini sakladıktan sonra definenin yerini bulmak için çeşitli haritalar yapmışlardır. Bu haritalarda işaretleri incelerken ağzı açık makas ve bazen de kerpeten dört yol ağzını, kırık makas ise üç yol ağzını ifade eder. Bazen de kırk makas iki suyolunu birleştiği noktayı ifade eder. Bu tür yerler gömücüler tarafından çokça kullanılmıştır. Gömücülerin işaretleri: makas, kerpeten, çapraz kılıç, iğne-iplik gibi simgelerden oluşur.

Değirmen İçi ve Çevresi: Arkeologların yaptıkları araştırmalara göre insanoğlu buğdayı günümüzden 6-8 bin yıl önce de kullanmaktaydı. Buğdayın öğütülme yerleri genellikle değirmenlerdir. Değirmenlerin ilk ne zaman kullanıldığı hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. Değirmenim ilk yapıldığı günden bu güne kadar insanoğlunun uğrak noktalarından birisi buralar olmuştur. Özellikle değirmenlere su taşıyan arkların kenarları, değirmene yükleme yapılan sırt cephesi, değirmen taşının döndüğü istikametin uzak noktaları saklama yerlerinden biridir. Definecilerin bilgisine göre değirmen sahibi, kendi emanetini değirmenin porto(çift) kapısının sağ kanadının arkasına koymuştur. Her gömücünün kendine göre bir gömü mantığı vardır.

Höyük ve Tümülüsler: Gömücülerin önemli gömü yerlerinden birisi de buralardır. Burada size Tümülüs ve höyüklerin içyapısını anlatmayacağım. Gömücüler için bu yerlerin dış ve yakın çevreleri çok önemlidir. Tarihin en büyük soyguncusu devletlerinden biri olan Bizanslılar, ekonomik zorluklar nedeniyle kendisinden öce yapılmış Tümülüsleri olduğu gibi kendi dönemlerinde yapılanları da soyup soğana çevirdiler. Böylelikle geç Bizans dönemine ait Tümülüslerde sadece ölünün cesedi konulur. Varlıkları ise bölgede yakınında bulunan başka bir saklama mekanına bırakıyordu. Aynı mantıkta hareketle geç dönem insanları definecilerini gömerken höyük ve Tümülüs ya da höyüğün yakın mesafede bulunan yerlere gömüyordu. Bu yerlerin asla değişmeyecek ve bozulmayacak sabit yerler olarak görüyorlardı.

Dağ ve Tepeler: Doğadaki küçük dağçıklar ve tepeler gömücüler açısından mihenk noktalarıdır. Bulduğumu bir harita ya da büyüklerimizden edindiğimiz bilgileri kullanarak tepe ve çevresinde yer alan çeşme, han, hamam, pınar, köprü, kilise, değirmen, yol ayrımı gibi nirengi noktalarını gözden kaçırmadan dikkatli bir inceleme yapılmalıdır.

Kayalıklarda Korugan Çakıl yerleri: Kayalık bölgelerde yaşamış gömücüler için ideal saklama yerleridir. Tarihi geçmişi bulunan kayalık bölgelerde yerde yatay olan taşlarla ilgili bilgileri yukarıda anlatılmıştır. Kayalık bölgelerde en çok rastlanan gömüler mihraplar, koltuk taşlarının önlerinde ya da altlarındadır. Bazı işaretlerde hayvan figürleri vardır. Kayalara yakın bölgede gömüyü gösteren harita vardır. Bu hayvan motiflerinin en çok bilinenleri ejderha, yılan, kurt, tavuk ve civcivler, kaplumbağa, fil gibi hayvanlardır. Bunların yanında eski yerleşim yerlerinin çevresine irili ufaklı mezarlar bulunmaktadır. Mezarlar ufak taşlar üst üste konularak yığınak halinde yapılmıştır. Bunun gibi bölgelerin en yakınındaki tepe noktasının en üst noktasından baktığımızda tepenin çevresinde taş yığınından yapılmış mezarın ve daha büyüğü yapılmış olan çakıl yığını tepeciklerle karşılaşırız. Bu taş yığınları eskiden o bölgenin ileri gelenlerini ya da rahip olarak bilinen önemli kişilerin mezarlarıdır. Bunlar korugan şekli olabilir ya da bu şekilde taş yığınlarıyla örtülü haldedir. Bazen de yakın bir tepe noktada ikinci bir mezarı aynı şekilde görebilirsiniz. Bu yerler özel yapılmış define yerleri olarak bilinmelidir. Bu tür yerlerde genellikle; küçük heykeller, çanak, çömlek ve şahsi eşyası gibi malzeme daha çoktur. Bu yerler zaten görünüşüyle zaten apaçık mezar olarak görülüyor.

Sahte Mezarlar: Gömüleri saklamada en çok kullanılan yöntemlerden biri de sahte mezarlardır. Ermenilerin ve eşkıyaların hazinelerini gizlemek için mezarlık ve türbelere eşyalarını sonra gelip almak üzere bu tür yerlere saklıyordu. Türk halkıda baba-dede kültürüne bağlılık yüksek olduğu için bunu da bilenler tarafından yararlanıyor. Bu tür mezarları kazarken dikkatli olmak lazım yanlışlıkla bir ermişin kabri telef ve tahrip olabilir. Bu tür sahte mezarlar genellikle uzun ve kıblesiz olmaktadır. Türbelerdeki uzun sandukalar orada bulunmamaktadır. Türbelerin yüceliğine istinaden uzun yapılmıştır. Bunlarla arazide ya da mezarlıklar da olan uzun mezarları birbirine karıştırmamak gerekir. Bir örnek verecek olursak; Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yatan Seyit Battal Gazi Türbesi içindeki Seyit Battal Gazi yaklaşık 7 metredir.

Mağaralar: Mağaralar gömücülerin çok sık kullandığı yerlerden birisidir. İsli, Gazlı, Kemerli Mağara gibi isimlerle meşhur olan ve birçok kişi tarafından aranan mağaraların ne ifade ettiğini henüz bilmiyoruz. Mağaralar çok eski zamanlardan beri insanların saklanma, yaşam alanı ve bunun yanında ahır olarak hatta mezarları oralar kullanılmıştır. Hiçbir zaman define gömme yeri olarak kullanılmamıştır. Mağaralarda kesinlikle para yoktur demiyoruz ama gazlı, isli mağara diye adlandırılan mağaralar özel define yerleridir de diyemeyiz. Bunun bilinmesinde gerekir. Mağaraların korunaklı kaya ağızlı(Kapı girişinin büyük bir kaya parçasıyla örülmesi) olan yerler 100 lerce yıl insanlar tarafından sığınak olarak kullanılmalarına karşın bunlar resimli mağaralar değildir. Resimli mağaralar ise yılın belli günlerinde gelinip topluca ayinlerin gerçekleştiği kutsal yerlerdir. Bu kutsal yerler yalnızca rahiplerin gözetiminde bulunuyor. Topluluk da ayinlere katılmak için buralara geliyordu.

Başka bir yoruma göre: Gömünün nerede bulunduğunun en büyük belirtisi ise su kaynaklarıdır. Yani gömüler suyun bulunduğu yerlerde aranmalıdır.

Define(gömü) ve ya arkeolojik yüzey araştırması yaparken su kaynakları göz önüne alınarak araştırma yapılmalıdır. Su varsa su olan yerde hayat, hayat olan yerde medeniyet var demektir. Medeniyet olan yerde ise kalıntılar vardır. Kalıntılarda ise eski zamanlarda o bölgede yaşayan insanlar hakkında bilgi vermektedir. Defineciler için önemli olan, şahsi eşyaları ve kullandıkları kap-kaçak…

 

 

Kaynak

102 thoughts on “Define Nerelerde Aranmalı

 1. I have read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for
  revisiting. I wonder how much effort you place to create this kind of great informative web site.

 2. Pingback: Yeezy UK
 3. Taking even more of tadalafil 5mg costs is not going to make your treatment anymore effective. Any type of medicines you are taking right now ought to be mentioned – this is the typical method that will certainly help your medical professional figured out the most effective amount for you and leave out the possibility of an allergy or major negative side effects. Many people are likely to take advantage of the 10 mg amount, whisk for others it might be too higher, inducing side effects like heat in the face, diarrhea, memory problems, indigestion, pain in the back, aching throat, stale nose, sneezing, headache, neck, muscle pain and people ones.

 4. However, as the patient gathers health care problems and comes to be older, the blood circulation in the body is likely to be had an effect on by all those factors, and Tadalafil may be the only thing that will assist the patient keep going and take pleasure in the sex life. Tadalafil (Cialis) is a medicine frequently prescribed for people that have difficulty keeping their erections for long sufficient to make love. Several of these medicines can call for an amount adjustment. We checked them all for you, and you can be certain that each time you go shopping, you are paying less cash for the very same top quality. You must never integrate best tadalafil tablets with nitroprusside, particular alpha-blocker medicines, nitrates, or entertainment drugs, as an abrupt come by blood tension is possible.

 5. Pingback: Human Races
 6. Common tadalafil 5 mg for sale, having the very same energetic ingredient as the brand name medicine from the drug store, is just as secure and reliable. It could be taken as needed, yet not a lot more usually than every 24 hrs, for the client to be able to obtain a strong construction. For you to gain from both medicines your medical professional may advise a specific timetable of taking them to avoid interactions.

 7. If you are going for most excellent contents like I do, only pay a quick
  visit this web site every day for the reason that it presents quality contents, thanks

 8. Some patients could respond quicker compared to that. A few other factors could likewise have an effect on the success of your therapy and are as a result expected to be discussed regarding your medical company. Take just the quantity of united states tadalafil suggested to you.

 9. [url=http://vardenafill.com/]vardenafil cost[/url] [url=http://prednisonester.com/]prednisone 40 mg tablet[/url] [url=http://furosemidetab.com/]can you buy furosemide over the counter in uk[/url] [url=http://celebrexotc.com/]buy celebrex[/url] [url=http://arimidexsale.com/]how to get arimidex in canada[/url] [url=http://accutanrx.com/]80 mg accutane[/url] [url=http://zoloft24.com/]zoloft medication[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline[/url] [url=http://clomid150.com/]where can i get clomid[/url] [url=http://avodartgen.com/]buy generic avodart online[/url]

 10. [url=https://furosemide1.com/]buy 12.5 furosemide online[/url] [url=https://lisinoprilhcz.com/]lisinopril 30 mg[/url] [url=https://accutanrx.com/]accutane drug[/url] [url=https://zoloft24.com/]order zoloft[/url] [url=https://lisinoprilmd.com/]lisinopril 20 mg[/url] [url=https://diflucan10.com/]diflucan price[/url] [url=https://valtrex24.com/]buy valtrex uk[/url] [url=https://avodartgen.com/]avodart price comparison[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide 80 mg[/url] [url=https://sildenafilgen.com/]buy sildenafil generic canada[/url]

 11. There is absolutely nothing you could do to stay away from these symptoms, as they may show that your body is readjusting to the amount prescribed, yet you could see to it your mild negative side effects do not become worse. Universal drugs include the exact same energetic ingredient – Cialis, and they are simply as effective. Tadalafil is among the three most preferred medicines used to deal with impotence (male impotence). There is no reason for you to fret if you discover pain in the back, indigestion, stale nose, muscular tissue aches, hassle, runny nose or flushing among your adverse effects, while such serious side results as ringing in the ears, lightheadedness, hefty sensation, sweating, sudden hearing loss, uneven heart beat, painful penis erection, chest discomfort, lack of breath, eyesight changes, seizure, basic sick sensation, swelling in your hands or fainting do need to be mentioned to your medical professional. [url=https://tadalafilx.com/]how to get tadalafil online[/url] (Cialis) is recommended for people that experience repeated problems regarding obtaining a steady erection that would certainly be hard enough to have sex. Unless your doctor suggested this combination, you should not take Tadalafil in addition to other alpha blockers, prescription or over-the counter medicines, herbal supplements minerals or supplements. Tadalafil (Cialis) is a drug particularly meant for people experiencing impotence that really need some assist with attaining a stable construction and maintaining it throughout the intercourse.

 12. [url=http://clomid150.com/]clomid medication[/url] [url=http://furosemidetab.com/]furosemide discount[/url] [url=http://avodartgen.com/]avodart online paypal[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]doxycyline online[/url] [url=http://celebrexotc.com/]can i buy celebrex over the counter[/url] [url=http://diflucan5.com/]diflucan 150 mg[/url] [url=http://prednisonetl.com/]buy prednisone online no prescription[/url]

 13. [url=https://avodartgen.com/]generic for avodart[/url] [url=https://avodart24.com/]avodart cost[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil buy online[/url] [url=https://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 20 mg[/url] [url=https://doxycyclinehycl.com/]where can i buy doxycycline[/url] [url=https://accutanrx.com/]accutane pills price in south africa[/url] [url=https://zoloft24.com/]how to get brand name zoloft[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]sildenafil 60mg[/url] [url=https://metformin360.com/]metformin 500 mg[/url] [url=https://albuterol365.com/]where can i buy albuterol over the counter[/url]

 14. [url=http://sildenafilvg.com/]sildenafil 50 mg coupon[/url] [url=http://lisinoprilmd.com/]lisinopril 5 mg[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline[/url] [url=http://diflucan10.com/]diflucan pill[/url]

 15. [url=http://prednisonester.com/]prednisone 4mg[/url] [url=http://diflucan10.com/]diflucan pill[/url] [url=http://metformin360.com/]metformin 500 mg tablet[/url] [url=http://levitramed.com/]generic levitra 20mg pills[/url] [url=http://accutanrx.com/]accutane coupon[/url]

 16. Cephalexin Dosge For Cats Silibinin Viagra Da 100 [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Levitra Cialis Compare Viagra Online Without Persciption

 17. [url=https://avodart24.com/]buy avodart india[/url] [url=https://levitramed.com/]generic levitra from canada[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazole 400 mg tab[/url] [url=https://prednisonetl.com/]buy prednisone online usa[/url]

 18. [url=https://furosemidetab.com/]furosemide over the counter[/url] [url=https://prednisonester.com/]prednisone pills for sale[/url] [url=https://accutanrx.com/]buy accutane[/url] [url=https://levitramed.com/]online levitra purchase[/url] [url=https://prednisonetl.com/]generic prednisone[/url] [url=https://albuterol365.com/]albuterol medicine[/url] [url=https://doxycyclinehycl.com/]where to buy doxycycline over the counter[/url] [url=https://vardenafill.com/]no prescription vardenafil[/url]

 19. [url=https://vardenafill.com/]vardenafil generic[/url] [url=https://avodartgen.com/]avodart .5 mg[/url] [url=https://sildenafilgen.com/]sildenafil citrate 100mg tablets[/url] [url=https://furosemide1.com/]buy furosemide 20 mg online[/url] [url=https://lisinoprilmd.com/]how much is lisinopril 10 mg[/url] [url=https://metformin360.com/]metformin 590 mg[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft online buy[/url] [url=https://lisinoprilhcz.com/]lisinopril no prescription[/url] [url=https://furosemidetab.com/]how much is furosemide 20mg[/url] [url=https://accutanrx.com/]accutane for sale[/url] [url=https://diflucan10.com/]diflucan tablet australia[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazole buy canada[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]sildenafil online canadian pharmacy[/url] [url=https://prednisonetl.com/]prednisone 9 mg[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil united states[/url] [url=https://valtrex24.com/]valtrex 1000 mg daily[/url] [url=https://diflucan5.com/]generic diflucan prices[/url] [url=https://doxycycline20.com/]doxycycline 100 mg tablet[/url] [url=https://arimidexsale.com/]buying arimidex online uk[/url] [url=https://levitramed.com/]best online pharmacy generic levitra[/url]

 20. [url=http://celebrexotc.com/]buy celebrex[/url] [url=http://tadalafilcia.com/]tadalafil 20mg[/url] [url=http://zoloft24.com/]zoloft buy online india[/url] [url=http://diflucan10.com/]diflucan 150 mg tablet[/url] [url=http://sildenafilgen.com/]sildenafil tablets 100mg online[/url]

 21. [url=http://avodartgen.com/]avodart tablet[/url] [url=http://sildenafilgen.com/]sildenafil online canadian pharmacy[/url] [url=http://tadalafilcia.com/]tadalafil tablets[/url] [url=http://furosemidelab.com/]cost of furosemide 20mg[/url] [url=http://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 40 mg prices[/url]

 22. [url=https://lisinoprilmd.com/]lisinopril 40 mg pill[/url] [url=https://vardenafill.com/]buy vardenafil online cheap[/url] [url=https://diflucan5.com/]diflucan cream prescription[/url] [url=https://ventolin911.com/]buy ventolin online[/url] [url=https://sildenafilgen.com/]buy sildenafil[/url]

 23. Pingback: Ugg Boots
 24. [url=http://accutanrx.com/]accutane otc[/url] [url=http://prednisonester.com/]prednisone brand[/url] [url=http://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 20 mg[/url]

 25. [url=https://albendazole365.com/]albendazole brand name[/url] [url=https://diflucan5.com/]diflucan online nz[/url] [url=https://doxycycline20.com/]doxycycline 100mg[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide 20mg generic[/url]

 26. [url=http://vardenafill.com/]vardenafil 20 mg[/url] [url=http://accutanrx.com/]can you order accutane online[/url] [url=http://furosemidetab.com/]can you buy furosemide otc[/url] [url=http://zoloft24.com/]zoloft 50 mg[/url] [url=http://avodartgen.com/]avodart generic[/url]

 27. Do not integrate [url=https://tadalafilerec.com/]generic tadalafil no prescription[/url] regarding nitrate-based medicines, alpha-blockers or any various other medications without previously getting in touch with your health care supplier, as this can cause severe health and wellness repercussions.

 28. [url=https://albuterol365.com/]albuterol price[/url] [url=https://prednisonetl.com/]prednisone medicine[/url] [url=https://vardenafill.com/]vardenafil online india[/url] [url=https://amoxicillincaps.com/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=https://accutanrx.com/]cost of generic accutane[/url] [url=https://fluoxetine1000.com/]where can i get fluoxetine[/url] [url=https://doxycyclinehycl.com/]doxycycline 20 mg price[/url] [url=https://levitramed.com/]levitra prescription prices[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazole 400 mg[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil online[/url] [url=https://arimidexsale.com/]buy arimidex[/url] [url=https://diflucan5.com/]diflucan online[/url] [url=https://sildenafilgen.com/]cheapest sildenafil tablets in india[/url] [url=https://prednisonester.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://celebrexotc.com/]buy celebrex[/url] [url=https://avodartgen.com/]avodart 0 5 mg[/url] [url=https://furosemidelab.com/]furosemide 10 mg price[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft 500mg[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]over the counter sildenafil[/url] [url=https://lisinoprilmd.com/]buy lisinopril 2.5 mg[/url]

 29. Pingback: Yeezy 380
 30. [url=https://levitramed.com/]levitra generic[/url] [url=https://sildenafilgen.com/]order sildenafil citrate[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]sildenafil 20 mg[/url] [url=https://avodartgen.com/]how to get avodart[/url] [url=https://doxycycline20.com/]doxycycline 25mg[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide uk buy[/url] [url=https://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 20 mg[/url] [url=https://clomid150.com/]generic clomid[/url] [url=https://valtrex24.com/]buy valtrex online[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft 50 mg[/url]

 31. [url=https://avodart24.com/]avodart 0.5 mg tab[/url] [url=https://levitramed.com/]levitra discounts[/url] [url=https://arimidexsale.com/]buy arimidex[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazole 400 mg[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil price[/url] [url=https://albuterol365.com/]albuterol brand name[/url] [url=https://vardenafill.com/]vardenafil order[/url]

 32. [url=https://furosemidetab.com/]furosemide medication[/url] [url=https://amoxicillincaps.com/]online amoxicillin[/url] [url=https://diflucan5.com/]where to buy diflucan without prescription[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil paypal[/url] [url=https://avodartgen.com/]avodart generic[/url] [url=https://prednisonester.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://diflucan10.com/]diflucan 200 mg capsule[/url] [url=https://celebrexotc.com/]buy celebrex online canada[/url] [url=https://lisinoprilmd.com/]where can i buy lisinopril[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft 12.5 mg[/url]

 33. [url=https://avodart24.com/]avodart medicine[/url] [url=https://valtrex24.com/]order valtrex online[/url] [url=https://levitramed.com/]levitra generic[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft 50 mg[/url] [url=https://arimidexsale.com/]arimidex pills buy[/url]

 34. [url=http://sildenafilgen.com/]buy sildenafil 100mg uk[/url] [url=http://furosemidelab.com/]can i order furosemide[/url] [url=http://avodart24.com/]avodart 0.5 mg capsule[/url] [url=http://vardenafill.com/]no prescription vardenafil[/url] [url=http://furosemide1.com/]generic furosemide[/url] [url=http://metformin360.com/]metformin 500 mg tablet[/url] [url=http://levitramed.com/]generic levitra 20mg tablets[/url] [url=http://valtrex24.com/]how much is valtrex in canada[/url]

 35. [url=http://furosemidelab.com/]furosemide 40 mg pill[/url] [url=http://accutanrx.com/]buy generic accutane 40 mg[/url] [url=http://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 10mg tablet[/url] [url=http://celebrexotc.com/]celebrex 200mg generic[/url]

 36. [url=http://vardenafill.com/]vardenafil generic[/url] [url=http://albuterol365.com/]generic albuterol[/url] [url=http://arimidexsale.com/]arimidex online australia[/url] [url=http://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 20 mg[/url] [url=http://metformin360.com/]metformin 500[/url] [url=http://albendazole365.com/]albendazole cost[/url] [url=http://avodart24.com/]avodart drug prices[/url] [url=http://prednisonetl.com/]prednisone 10 mg tablets[/url]

 37. [url=https://zoloft24.com/]zoloft 300 mg[/url] [url=https://diflucan5.com/]diflucan without prescription[/url] [url=https://amoxicillincaps.com/]amoxicillin 1g[/url] [url=https://levitramed.com/]buy levitra 20mg[/url] [url=https://prednisonester.com/]prednisone 60 mg[/url]

 38. [url=http://albendazole365.com/]albendazole 400[/url] [url=http://tadalafilcia.com/]cheap tadalafil[/url] [url=http://furosemidetab.com/]furosemide cost[/url] [url=http://prednisonester.com/]prednisone 50 mg price[/url] [url=http://ventolin911.com/]ventolin coupon[/url] [url=http://amoxicillincaps.com/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://avodartgen.com/]avodart generic[/url]

 39. [url=http://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 60 mg[/url] [url=http://diflucan5.com/]diflucan 150 mg[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline online no prescription[/url] [url=http://prednisonester.com/]how can i order prednisone[/url]

 40. [url=http://doxycycline20.com/]doxycycline 100mg tablet[/url] [url=http://levitramed.com/]buy genuine levitra online[/url] [url=http://furosemide1.com/]furosemide 20 mg[/url] [url=http://avodartgen.com/]avodart price comparison[/url]

 41. [url=https://celebrexotc.com/]where can i buy celebrex[/url] [url=https://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft tablet canada[/url] [url=https://vardenafill.com/]vardenafil cost[/url] [url=https://lisinoprilmd.com/]lisinopril 10 12.5 mg[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]sildenafil 60mg[/url] [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil 2.5 mg[/url] [url=https://amoxicillincaps.com/]amoxicillin pharmacy price[/url] [url=https://clomid150.com/]clomid cost[/url] [url=https://diflucan10.com/]diflucan pill[/url] [url=https://fluoxetine1000.com/]fluoxetine mexico[/url] [url=https://levitramed.com/]levitra generic[/url] [url=https://arimidexsale.com/]buy arimidex[/url] [url=https://accutanrx.com/]accutane roche[/url] [url=https://metformin360.com/]metformin 1000 tablet[/url] [url=https://ventolin911.com/]buy ventolin online[/url] [url=https://prednisonetl.com/]how much is prednisone[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide 100[/url] [url=https://furosemide1.com/]furosemide 80 mg tablet[/url] [url=https://sildenafilgen.com/]sildenafil citrate 25mg[/url]

 42. [url=http://levitramed.com/]levitra generic[/url] [url=http://sildenafilvg.com/]sildenafil over counter[/url] [url=http://celebrexotc.com/]buy celebrex[/url] [url=http://diflucan5.com/]cost of diflucan tablet[/url]

 43. [url=http://tadalafilcia.com/]buy tadalafil online india[/url] [url=http://clomid150.com/]clomid 50[/url] [url=http://sildenafilvg.com/]sildenafil buy[/url] [url=http://diflucan5.com/]buy diflucan cheap[/url] [url=http://diflucan10.com/]online diflucan[/url] [url=http://prednisonetl.com/]average price of prednisone[/url] [url=http://furosemidetab.com/]furosemide pill[/url] [url=http://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 20 mg[/url]

 44. [url=http://avodart24.com/]avodart uk prescription[/url] [url=http://prednisonester.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=http://lisinoprilhcz.com/]lisinopril 20 mg brand name[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]can you buy doxycycline over the counter usa[/url]

 45. Pingback: Yeezy
 46. [url=https://levitramed.com/]where to buy levitra online[/url] [url=https://prednisonester.com/]how to get prednisone online[/url] [url=https://prednisonetl.com/]generic prednisone[/url] [url=https://albuterol365.com/]albuterol 0.043[/url] [url=https://avodart24.com/]avodart brand name[/url]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.