Define Çubukları Araştırmalarım, Mutlaka Okuyun

Define cubukları kullananların çubuklar üzerinde çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını fark ettik ve yüzeyselde olsa yaptıkları işin ne olduğunu anlayacak basit bir sayfa hazırlamaya karar verdik.
Öncelikle bilmeniz gereken define çubukları, ağaç dalları (Çatal Çubuk) ve saçraç (pandül) Radyestezi biliminin birer dalıdır. Tarihi ise M.Ö. 6 bin yıllarına dayanmaktadır. Bunların en eskisi büyük sahranın kuzeyinde keşfedilen mağara resimlerinde ucu yukarıya dönük çatallı ağaç dallarının bulunması, aynı şekilde mısırda resmedilen bir rahibin çatallı çubukla arama yapması, dünyanın öteki ucu peruda benzer resimlere rastlanması radyestezi biliminin ne kadar eskiye dayandığını anlamamıza yeterli kanıtlardır.

Daha yakınlara roma dönemine baktığımızda 500 yıllarında Büyük Theodorusun devlet vekiline su arayıcıları bulması emrini verdiği mevcut kayıtlarda rastlanmaktadır. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz kadar yaygın olan bu bilim dalı bazı rahipler tarafından kullanılıyor olması işin diğer ilginç tarafıdır. Halbuki bu bilime kilise her zaman karşı çıkmıştır, karşı çıkmasının en büyük sebebi bu bilimin cinler ve büyücülükle eşleştirildiği içindir. Hal böyle olunca M.s. 600 yıllarında kiliseler bu bilim dalına büyük bir darbe indirerek yasaklamış neredeyse 1.000 yıl boyunca güncelliğini yitirmiş ancak gizli dernekler ve yer altı oluşumlarında kısır bir döngüyle sürdürebilmiştir.

Tarihteki en ilginç kayıtlardan biride Hz. Süleymanın elindeki asa ile dünyanın en zengini olduğu örneklendirilmiştir. Hatta bazı kayıtlarda böyle bir asa yada çubuğun nasıl yapılacağına dair kayıtlarda bir takıp bilgiler bulunmaktadır.

Bu bilgilerden bazıları şöyledir.
İnsanlar tarafından dikilmemiş olan Şeftali, ceviz yada zeytin ağacı kullanın, bu ağaçlar henüz meyve verecek kadar gelişmiş olmamalı, mutlaka meyve vermemiş ve genç olmalı.
Sabah vakti şafak sökmeden biraz önce 40 cm den biraz uzun 50 cm den biraz kısa çatallı bir dal kesin. Dalı keserken Şu sözleri sürekli tekrarlayın.
Seni, eloinamiraton, aldonay ve semiplaras adına kesiyorum-ki onlardan sana, H.z. Yakub’un ve H.z. Musa’nın ve Harun’un asalarının sahip olduğu majik nitelikleri ve erdemleri bahşetmelerini ve saklı olanı ifşa etme yeteneği ve gücünü vermelerini diliyorum.
Bu bilim tarihten günümüze kadar varlığını sürdürse-de tam olarak büyücülükle eşmi yoksa değilmi gibi sorulara bir türlü cevap bulamamıştır. Burada gerçek olan tek şey bu bilimde başarılı olmak için kişi madde ve ruh ilişkilendirmesini iyi yapıyor olması gerekir.

Antik çağda kullanılan radyestezi aletleri gurupları
1- Maden Gurubu: gümüş, Bakır, Kurşun ve kalay, altın
2- Çubuk Gurubu: Fındık, Dişbudak ve Çam ağacı
Günümüzde ise en yaygın kullanılan çubuk çeşidi kuşkusuz L şeklinde köşeli metal çubuklardır, bunlardan 2 adet olmalıdır kullanımda dikkat edilmesi gereken en ince ayrıntı  kollar birbirine paralel durumda olması ve dirseklerin gövdeye yapıştırılması gereklidir.  Bununla beraber çeşitli metallerden farklı şekillerde çubuk yapılmaktadır, nasıl yaparsanız yapın  verimli olması için aradığınız metal ne ise elinizde bir parça bulundurmanız gereklidir.  örnek olarak altın arıyorsanız elinize bir parça altın almanız gereklidir, kurşun arıyorsanız aynı şekilde elinizde kurşun olması başarı oranında önemli etkenlerdir. Çubuk yapılan diğer metal çeşitleri arasında pirinç, alüminyum ve bakır en popüler olanlarıdır.

Bu bilim 16. yüzyılın sonlarına doğru kilise ve alimlerin yasaklarına rağmen tekrar yaygınlaşmaya başladı. Bunların en göze çarpanı ise İngiltere kraliçesi 1. Elizabet, kalay aramaları için başta almanya olmak üzere farklı ülkelerden madenciler ve uzaman çubuk kullanıcıları getirmesiyle son buldu.. 17. yüzyılın başlarında ise yer altındaki maden damarlarının bu uygulama ise tespit edildi.
Devamında Almanya’nın bazı bölgelerinde yapılan araştırmalarda önemli maden tespitleri yapıldı, ve bu tespitlerin tamamı haritalandırıldı, aradan geçen 300 yıl sonra yapılan sondajlarda haritalandırmadaki maden tespitleri tamamen doğruydu.
Bu çubukların herkeste doğru çalışmadığı radyedtezi biliminde sürekli gündem oluşturmuştur, bunların bir kısmı kan guruplarıyla ilişkilendirilsede bir kısmıda kişinin oluşturduğu radyo aktif dalgalarla alakalı olduğunu yazmıştır. Yapılmış deneyler sonucu, her insan vücudunda, radyestezi dalgalarına karşı doğal bir tepki gösterme yeteneğine rastlanmıştır. Bu yetenek üzerinde çalışılarak geliştirilebilir olduğu yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. kısacası üzerinde çalışarak iyi bir çubuk kullanıcısı olmanız mümkündür. Okuduğunuz için teşekkürler, başka bir makalede görüşmek ümidiyle esen kalın.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.