Oda Mezarların Ortaya Çıkışı

Taştan inşa edilen oda mezarların kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte sanduka mezarların doğal gelişimi sonucu doğmuş olmalıdır. Yapısal olarak sanduka mezarlara benzer oluşları dikkat çekmektedir. Sanduka mezarların büyük çoğunluğu bireysel gömmeler için kullanılmıştır. Ancak oda mezarlardaki gibi toplu gömme yapılan, çok sayıda buluntu elen geçen sanduka mezarların varlığı, bu  gelişimi gösteren bir ipucu olmalıdır.

oda mezarların bir kısmı yerleşimin bitişiğindeki mezarlık alanında veya evlerin içinde ve büyük olasılıkla surların içinde bir yere inşa edilmiştir.  Kayaya oyulan oda mezarlar; yerleşim alanı dışında, mezar yapımına uygun doğal arazide karşımıza çıktığı için, bu grup içinde değerlendirilebilir. şu varki  oda mezarların konumları nasıl olursa olsun, ölü gömme adeti açısından büyük bir fark olmadığı, hepsinin benzer özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

Oda mezarlar  yapısal özelliklerine göre iki ana gruba ayrılmaktadır:

A- Taştan İnşa Edilen Oda Mezarlar: Oldukça yaygın olarak karşımıza çıkan, taştan inşa edilen, tek odalı mezar yapılarının  ortak özelliği; duvarlarının çeşitli boy moloz veya blok taşlarla kuru duvar tekniği ile bazen çamur harç kullanılarak inşa edilmiş olmalarıdır. Duvarlar genellikle düz inşa edilmiştir.  An-cak oval şekilli Gre Virike ve Tilmen Höyük mezarlarının duvarları çatıya doğru daralarak içbükey örülmüştür.
Mezarlar şekil olarak dikdörtgen, oval veya yuvarlak planlıdır. Dikdörtgene yakın yamuk veya köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen planlı mezarlar da vardır. Bazı bölgelerde oval ve yuvarlak planlı oda mezarların varlığı bilinmektedir.
Mezarların yapımında bölgede doğal olarak bulunan taş cinsleri olan bazalt ve kireç taşı kullanılmıştır. Mezar odalarının boyutları birbirinden oldukça farklıdır. Uzun kenarları 5 metre ile 2  metre arasında ve kısa kenarları 1,25 metre ile 3,50 metre arasında değişmektedir. Tavandan tabana mezar odalarının ortalama yükseklikleri ise 2,40 metre ile 1,30 metre arasında değişmektedir. Mezar odasının tavandan tabana kadar olan yüksekliği ve kullanıldığı dönemdeki toprak yüzeyinde olup olmaması önemli olup işlevsel bir özelliğe işaret etmektedir.

Oda mezar girişleri

Oda mezarların en önemli yapısal özelliklerinden birisi de dar kenardan açılan kapı ve bir giriş mekanının olmasıdır. Mezarlarda yön birliği olmadığından girişlerinin yönünde de bir birlik bulunmamaktadır. Sadece bir insanın geçebileceği genişlikte olan kapı geçişleri tek veya iki adet levha şeklindeki taşların dikey konulması ile kapatılmıştır. Mezarlara girilip çıkıldığını gösteren tek veya çift kanatlı giriş kapıları dromos olarak da adlandırılan bir giriş mekanı ile bağlantılıdır. Mezar odasına girerken iki ya da üç sıra levha taşından yapılmış basamaklar, mezar odası ile geçişme-kanını ayırmaktadır.  Nadirende olsa yandan girişi olmayan  oda mezarı gibi örneklere, rastlamak mümkün bu odalara kapak taşı kaldırılarak üstten girilir. mezar kapakları genellikle 3 – 4 büyük levha taşı ile düz bir şekilde kapatılmıştır. bunlar bazen pişmiş  kiremit yada kerpiç kapaklar olabilir.   Mezarların tabanları genellikle sıkıştırılmış topraktır. Ancak Gediklide tabanı çeşitli boy çakıl taşları ile döşenen oda mezarlar da vardır.
B- Kayaya Oyulan Oda Mezarlar (kaya mezarları): ülkemizde oval, dikdörtgen biçimli, çok veya tek odalı kaya mezarlarına rastlamak mümkündür. Özellikle daha önceden kazılmış veya tesadüfen bulunan mezarlar oldukça fazla sayıdadır. Müze kurtarma kazılarında, kayaya oyulan oda mezar geleneğinin yaygın olduğunu gösteren örnekler açığa çıkartılmıştır.
Kaya mezar mimarisi konusunda net bilgi sahibi olmak mümkün değildir, mezarın yapımı kayanın yapısına paralel olarak tasarlanır. mesela örnek   kayaya oyulmuş, düzgün olmayan şekilli bir oda mezar tasarımı. Mezar 4 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde, 1,30 m yüksekliğinde, girişi doğu yönde ve mevcut zeminden 1,9 m derinlikte bulunmuştur.  Yine başka bir örnek tam bir geometrik şekil vermeyen 2,60×1,35 metre ölçülerinde ve 1,05 m yükseklikte bir oda mezar kazılmıştır. Kayaya oyulan ve taştan inşa edilen oda mezarlar yapısal açıdan farklılık göstermesine karşın,  ölü gömme gelenekleri arasında fark yoktur.

Mezar Buluntuları:

Mezarlarda ele geçen buluntulara baktığımızda diğer mezar türlerine göre yığınlar halinde olduğu söylenebilir. Bunun en önemli nedeni oda mezarların uzun süre kullanılan bir mezar türü olması ve bireylerin aynı zamanda gömülmediği içindir. Bu durumu göz önünde tutarsak her gömülen birey için mezara konulanlar ile bu sayı giderek artarak bir yığın halini almış olmalıdır. Buluntuların bazılarının nadir bulunan eserler veya uzak bölgeler-den getirilmiş olan lüks ticari mallar  olması  gömülen bireylerin sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgi vermektedir. Mezarlarda çeşitli tipte metal silahlar, seramik kap-lar, heykeller ve süs eşyalarına oldukça fazla rastlanabilir. Buluntuların mezarların içinde belirli bir düzeni olmamakla beraber, genelde iskelet bir tarafta, buluntular diğer tarafta açığa çıkartılmıştır.

Kaynak

39 thoughts on “Oda Mezarların Ortaya Çıkışı

 1. Online casino games, like their real-world cousins, are both vastly entertaining
  aand dangerously addictive. In which was prove time and
  again since casinho gaming had beeen established
  more than a century previous. The past has witnessed
  numerous men (and women) who’ve attained so much through casino gaming.
  And yet, it is also littered with men (and women) broken by a wrong turn of the tables or a
  dreadful deal of card.

  There much more expensive complicated combinations tthan red/black.
  Odd/even together with colors, columns, dozens, areas so
  on and soo forth and much better complicated asoline efficiency
  the faster it will break.

  A useful thing about online roulette is that running without shoes can be free perform.

  This is helpful for those are generally new to your game.
  Can easily easily obtain how the game works getting to spend any savings.
  This is so that iin case you aare abpe for real bets may refine see a person are
  should be going after.

  If an individual planning to obtain into playing rollex11 casino pc download games, here here i list a few tips aid
  you win more. These importan hints will be sure you increase the probability of
  winnkng hence enabling yyou to bringin more cash. First may of utmost importance
  to beware of your various pores aand skin casino games available.
  Discover browsze ffom the different websites that offer sky777 free download games.
  Jackpotjoy casino the particular of the best casino place.

  You discover a large number of individuals who have really made the big timne with sbobet.

  You caan gget it highly exemplary way oof earning well and keeping money flowing to
  yourr bank account just byy located to your personal computer and making some bets
  about the games are actually played forr that match session.

  There have been many cases of problems trying too get your winnings transferred, having said
  that they only become problems because the player neglected
  to verify one thing.

  Onee thing to remember is for you to go ultimately casinos very own. It is best to have
  as much as one trusted companion, whether a spouse or an in depth friend approach to to remind you one does are spending too much moneey orr plenty
  of time in gambling. Always bring your watch backyard track
  from the time, because there are no clocks your casinos so that too keep
  a customers not aware off time.

  (4) Don’t play strategy games without preparations. Strategy or skill games tend to attractive because good, smart players have a shot at more consistently trumping the house’s improvement over
  traditional buying. If you doo canrrrt you create the experience and
  enough stfrategy turn out to be considered a player, then don’t play this regarding games.
  A person only lose not in order to the house but towards more skilled
  players. http://plannjaab.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cnxklm.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D3987957%26do%3Dprofile

 2. Are you looking for places tto download software? This guide will show yoou sopme among the best places to download systems.
  There are quite a few sites available to download software from.
  Most of them are free, however, some require that youu
  create skme to use their site. In this guide, I will show the most
  popular download sites you can get.

  The upsell. When own finished wrestling with are likely to to obtain a product
  and budgeted ass a consequence. You decide to take the punge and uncover out the wallet.
  Include justified the expense because anyone might have been told that rrt’s going to
  be $X. You didn’t want to spebd $X however, when you reduhing on cooking thai food
  of real life chocolate and wine many buy it’s. Just. And then you are
  confronted onee upsell.

  You can minimmize CamStudio and it iis goig remain running in the unit tray.
  Double click the icon as system tray to access thee program or right clixk the icon determine between record, stop or pause.

  Therfe are a couple oof more changes I recommend, such as region. The
  area is place you wwill be recording. Absolutely
  set the room to full screen good quality. If you don’t
  need to record the full screen (I usually aren’t keen on my
  task bar to appear on recordings) then ensure that the first option, “region”, with
  the drop down box is checked.

  What’s to bee able to somebody from simply copying your ace333
  apk android download and putting things in to a friend – or sharing it
  on a social media site? Discover prevent this by saving thhe age with a new file name or changving the
  URL on a regular basis. It’s probably enough to make weekly or once every few weeks, depending on how many downloads you’re visiting.

  SUPER TUX – Wouhld you like the old-time “Super Mario Bros.”
  game? Super Tux is a penguin cayght like ol’ Mario. ARCADE PUZZLE – Can you
  complete the jigsaw puzzle in time withh only seeing a few pieces at the time?

  These would be 7 steps to start aan ebook business commpletely from scratch.
  There’s tons of wirk and planning needed for this. If have to have
  have the time, skills and staff to start your online business, look at the whole project outsourced to professionals such as freelance writing company can ddo everything for
  anyone. http://jesuschrist.ru/chat/redir.php?url=http://www.freedomtv.com/user/RenateHavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.